AC Marca / Norit

El Grup AC Marca, a través del seu producte Norit, ha contribuït l'any 2009 al manteniment dels pisos d'acollida i a la sensibilització a través d'una campanya de marketing de producte.

www.ind-marca.es

  • norit envasos
Pàgina web actualitzada 22/10/2014 09:56:10