Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Transparència

En la mesura en què demanem ajuda a la societat per poder seguir avançant en la nostra missió, el nostre deure és donar una resposta clara, detallada i transparent del destí de la solidaritat que se'ns confia, treballant en tot moment amb professionalitat, rigor i coherència.

És per això que seguim una sèrie de lleis, controls i indicadors que asseguren aquest compromís.

• Estem subjectes a la legislació vigent sobre Fundacions de la Generalitat de Catalunya: Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del libre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

• Estem subjectes també a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

• Des de la Fundació Josep Carreras apliquem la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, disposant d'un manual on es descriuen els procediments i mesures de control establertes per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

• Hem elaborat un codi ètic i de bon govern que es pot consultar aquí:

+ info

• Hem elaborat un codi de conducta que es pot consultar aquí:

+ info

• L'Acord del 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors aprova el Codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d'inversions temporals. En una reunió ordinària del 27 d'abril de 2004, el Patronat de la nostra Fundació va aprovar un Codi de Conducta. Des d'aquella data, en cada Junta de Patronat, aquest ha rebut la informació sobre el compliment del Codi i ha disposat els suports documentals relatius a les inversions realitzades en l'exercici. Pot consultar aquí:

+ info

• Estem subjectes a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seguim amb rigor. Disposem d'un document que ens acredita després d'haver estat avaluats per l'auditora SPAC en aquesta matèria que es pot consultar aquí:

+ info

• Per últim, també fem visible l'acord de relació entre la Fundació Josep Carreras i el Sr. Josep Carreras Coll, de 1994.

+ info

Lleis i normatives que apliquem en el programa REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) de la Fundació Josep Carreras

• La Fundació Josep Carreras - Registre de Donants de Medul·la Òssia està autoritzada a 13 de desembre de 2011 per la Generalitat de Catalunya com a Establiment de Teixits segons el Reial Decret 1277/2003, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris i el Reial Decret 9/2014, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans. Consulteu aquí:

+ info

• La Fundació Josep Carreras - Registre de Donants de Medul·la Òssia va signar un Acord Marc amb el Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya, renovat al maig del 2015, pel qual es regula el desenvolupament del programa de trasplantament de progenitors hemopoètics de donants no emparentats. Pot consultar-se aquí:

+ info

La Fundació Josep Carreras també és membre de les següents organitzacions:

I el REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) col·labora estretament amb les següents organitzacions:

Pàgina web actualitzada 28/03/2018 10:54:57