Sant Pau administra el primer CAR-T de producció pròpia per a limfoma de Hodgkin i no-Hodgkin T d’Europa

El primer medicament d’immunoteràpia CAR-T produït enterament a Sant Pau (acadèmic) i administrat al primer pacient forma part d’un assaig clínic pioner a Europa d’immunoteràpia CAR-T de fase I / II per al tractament autòleg del limfoma de Hodgkin clàssic i limfoma no-Hodgkin T CD30 + en recidiva / refractari, finançat per l’Institut de Salut Carles III i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

El tractament s’ha portat a terme al Servei d’Hematologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dirigit pel prof. Jordi Sierra i amb la resta de facultatius, infermeria, altres professionals del Servei i amb l’ajuda d’un equip multidisciplinari de suport.

El projecte d’investigació està liderat pel Dr. Javier Briones, cap del Grup de Recerca d’Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB-Sant Pau.

L’Institut de Salut Carles III és el principal finançador d’aquest projecte amb més d’1.250.000 €. Primer a través de la convocatòria de projectes de recerca PI 2018 i un any més tard amb la convocatòria d’Investigació Clínica Independent de 2019, relacionada amb el foment de la investigació acadèmica en teràpies avançades que figura en el Pla de Teràpies Avançades del Ministeri de Sanitat.

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras també han donat suport decididament al projecte amb l’adquisició d’una part important de l’equipament i la provisió de fons per la producció de fàrmacs pels 10 primers pacients. En aquest sentit, l’Institut Josep Carreras va adquirir dos nous equips de producció cel·lular que s’han ubicat a Sant Pau. Per a la compra del primer, anomenat “CliniMACS Prodigy”, la Fundació Josep Carreras va posar en marxa el 2018 una campanya de captació de fons amb el títol: "La fábrica de células imparables". En una altra campanya el 2019 la Fundació Josep Carreras va recaptar més d’un milió d’euros per impulsar l’inici de l’assaig clínic amb els que es tractaran 10 pacients amb limfoma de Hodgkin o limfoma T amb el CAR-T CD30.

Sant Pau ha desenvolupat un segon CAR-T acadèmic, també produït enterament al seu institut de recerca. Es tracta d’un CAR-T CD19 millorat al ser enriquit en cèl·lules T de memòria immadures, amb el que s’espera un efecte més potent i perllongat. Per al desenvolupament del segon CAR-T de Sant Pau, la Fundació “la Caixa” ha concedit als investigadors d’Hematologia de Sant Pau una ajuda de 2 milions d’euros. Aquesta suma permetrà, en els pròxims mesos, iniciar l’administració del CAR-T CD19 de Sant Pau a pacients amb limfomes, leucèmia limfoblàstica aguda i crònica de línia B.

L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, va obtenir recentment el certificat de compliment de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments de Teràpia Avançada de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) del Ministeri de Sanitat, certificat que permet la producció i control de qualitat de medicaments cel·lulars tipus CAR-T.

El primer medicament d’immunoteràpia CAR-T produït enterament a Sant Pau i administrat al primer pacient, forma part d’un assaig clínic del mateix centre, pioner a Europa, d’immunoteràpia CAR-T de fase I / II per al tractament autòleg del limfoma de Hodgkin clàssic i limfoma no-Hodgkin T CD30 + en recidiva / refractari, finançat per l’Institut de Salut Carles III i la Fundació i Institut Josep Carreras contra la Leucèmia.

El Servei d’Hematologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dirigit pel prof. Jordi Sierra, amb la col·laboració de la resta de facultatius, infermeria, altre personal del mateix servei i d’un equip multidisciplinari de suport. El projecte d’investigació està liderat pel Dr. Javier Briones, cap del Grup de recerca d’Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB-Sant Pau.

Diversos organismes i fundacions han donat suport al projecte de Sant Pau, com l’Institut de Salut Carles III, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i la Fundació “La Caixa”. Gràcies a aquesta última, que ha aportat 2 milions d’euros, en els propers mesos es podrà administrar un segon CAR-T acadèmic CD19, enterament produït a Sant Pau, per a pacients amb limfomes i leucèmia de línia B.

Els medicaments cel·lulars CAR-T de Sant Pau es fabriquen a partir dels limfòcits T del mateix malalt i per teràpia gènica expressen un receptor per a potenciar la destrucció del tumor, el “chimeric antigen receptor” i per això s’anomenen CAR-T. Els CAR-T de Sant Pau estan enriquits amb un tipus de limfòcit T anomenat T de memòria; aquestes cèl·lules de l’organisme humà són poc nombroses, però extremadament eficaces i es generen després d’una infecció primària. Els limfòcits T de memòria són cèl·lules encarregades d’intervenir en la defensa del cos en infeccions successives del mateix patogen.

Aquestes cèl·lules tenen un poderós efecte citotòxic, qualitat de ser tòxiques davant d’altres que estan alterades, i viuen molts anys en el nostre cos. “Seleccionem aquests linfòcits T de memòria del mateix pacient i els dotarem d’un “arma” que, cada cop que detecti un d’aquests antígens CD30, els que expressen les cèl·lules tumorals del limfoma, les elimini. Així, d’aquesta manera perpètua, en el cos del pacient restaria un “detector i eliminador” de qualsevol cèl·lula del limfoma que tornés a aparèixer. En definitiva, és la modificació genètica dels limfòcits T del propi pacient perquè aquests ataquin cèl·lules canceroses", explica el Dr. Javier Briones, responsable clínic del projecte.

Pàgina web actualitzada 30/04/2021 18:22:46