Un laboratori de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és el primer a desenvolupar i validar un CAR-T específic per un tipus de leucèmia poc comú en adolescents

► El laboratori de l’ Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és el primer del món a desenvolupar i validar una teràpia CAR-T específica per a l’antigen CD1a

► La leucèmia limfoblàstica aguda T cortical és molt poc comuna, cada any afecta menys de 30 nens a l’Estat espanyol, i té mal pronòstic si els pacients no responen al tractament estàndard

► Aquesta nova aproximació podria ser d’utilitat per als pacients d’un altre tipus de malaltia minoritària, la histiocitosi de cèl·lules de Langerhans.

D'esquerra a dreta: Talia Velasco-Hernández, Matteo L Baroni, Diego Sánchez-Martínez, Clara Bueno Uroz i Francisco Gutiérrez-Agüera.

El Dr. Diego Sánchez-Martínez, del laboratori del Campus Clínic-UB de l’Institut  de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, lidera un estudi pioner publicat aquesta setmana a la revista Blood, que obre nous horitzons terapèutics per als pacients d’un tipus de leucèmia infantil poc comuna.

 

LA SITUACIÓ

La leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T tímica cortical

Cada any, a l’Estat espanyol, el càncer afecta al voltant de 1.200 famílies amb nens i adolescents d’entre 0 i 18 anys. Tot i ser una malaltia minoritària, el càncer infantil és la primera causa de mort per malaltia fins els 14 anys. Més de 350 nens són diagnosticats de leucèmia cada any al nostre país. La leucèmia representa, aproximadament, un terç de les neoplàsies en nens.

La leucèmia infantil és un tipus de càncer agressiu de la sang. Les cèl·lules afectades poden ser d’origen limfoide o mieloide. El tipus de leucèmia més habitual en nens és, en escreix, d’origen limfoide; essent la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) la més habitual (aproximadament el 80% dels casos pediàtrics).

Així mateix, la leucèmia limfoblàstica aguda pot originar-se als limfòcits B o T. El 80% de les leucèmies limfoblàstiques agudes de nens són de tipus B i 8 de cada 10 infants aconsegueixen superar la malaltia. En el cas de les LLA de tipus T, anualment a l’Estat espanyol es diagnostiquen menys de 100 casos.Aquesta es ‘subdivideix’ en quatre tipus principals mitjançant estudis immunofenotípics: Pro-T, Pre-T, tímica cortical i tímica madura.  

La LLA-T cortical (coT-ALL) suposa el 40% de les leucèmies agudes de tipus T. Cada any, a l’Estat espanyol, uns 30 nens reben aquest diagnòstic. Acostumen a ser adolescents d’entre 11 i 17 anys. D’ells, un terç no respondrà als tractaments que existeixen actualment. No els podem oferir més oportunitats amb l’arsenal terapèutic actual.

 

EL DESAFIAMENT

 

Actualment, la LLA refractària té un desenllaç ombrívol i no existeixen immunoteràpies dirigides eficaces contra la malaltia. Tal i com ho ha fet per altres tipus de leucèmies, l’equip de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras es va plantejar el desafiament d’avaluar la possibilitat de trobar una diana terapèutica basada en la immunoteràpia CAR-T per a aquest tipus de patologies.

Les cèl·lules tumorals de Cot-ALL expressen específicament l'antigen CD1a, ja que queden parades en el seu desenvolupament durant la seva maduració com limfòcits T. Per tant, la creació d'un CAR-T anti CD1a podria eliminar específicament aquestes cèl·lules leucèmiques.

El laboratori de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és el primer al món a desenvolupar i validar un CAR específic per al CD1a. S’ha desenvolupat amb models animals utilitzant tant línies cel·lulars com blasts primaris derivats de pacients amb coT-ALL. Els CD1a-CART persisteixen in vivo a llarg termini i retenen l’activitat antileucèmica. Per tant, aquestes dades donen suport l’ús terapèutic i segur de CD1a-CART per a pacients refractaris o en recaiguda de coT-ALL.

Així mateix, l’equip del Dr. Sánchez-Martínez, sota la coordinació del Dr. Pablo Menéndez, ha pogut demostrar la probable baixa toxicitat d’aquesta futura teràpia atès que l’expressió de l’antigen CD1 es limita a aquestes cèl·lules i no afecta a les altres; per tant seria una diana terapèutica especialment afinada.

Per últim, aquest descobriment també obre una nova via terapèutica que cal tenir en compte per a una altra malaltia minoritària infantil coneguda com a histiocitosi de cèl·lules de Langerhans (també coneguda com a malaltiaAbt-Letterer-Siwe, histiocitosi X i malaltia de Hand-Schüller-Christian). Aquesta dolència es caracteritza per una proliferació anormal de cèl·lules de Langerhans i requereix un trasplantament de cèl·lules mare de la sang per aconseguir la curació d’aquests nens. La cèl·lula que produeix aquesta malaltia és una cèl·lula progenitora hematopoètica que, abans de convertir-se en cèl·lula dendrítica mieloide diferenciada, també expressa l’antigen CD1a. Es tracta també d’una malaltia minoritària ja que afecta a 1 de cada 200.000 nens i té la seva màxima incidència en nens d’1 a 10 anys.

 

Dades paper:

Fratricide-resistant CD1a-specific CAR T-cells for the treatment of cortical T-cell acute lymphoblastic leukemia

Blood 2019:blood-2018-10-882944; doi: https://doi.org/10.1182/blood-2018-10-882944

http://www.bloodjournal.org/content/early/2019/02/22/blood-2018-10-882944?sso-checked=true

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40