Investigadors de l'Institut Josep Carreras van rebre una de les cinc beques atorgades a tot el món per la Fundació del creador de Facebook per a estudiar la COVID-19

El grup de recerca d'epigenètica i malalties immunitàries de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, liderat pel Dr. Esteban Ballestar, en col·laboració amb Roser Vento-Tormo (Sanger Institute, Regne Unit), va obtenir el mes de maig una de les cinc beques mundials que va concedir la Chan Zuckerberg Initiative, organització benèfica propietat del fundador de Facebook Mark Zuckerberg i la seva esposa Priscilla Chan. Cadascun dels cinc grups que van rebre aquesta beca ha treballat independentment tractant un tema específic en relació amb la COVID-19.

L'objectiu general de tots els grups era fer un atles de pacients amb COVID-19 estudiant diferents tipus de teixits (sang, biòpsies nasals, de faringe, etc) per a obtenir un atles de totes les alteracions de l'expressió gènica que tenen aquests pacients amb diferents subtemes.

Recentment, els cinc grups han fet accessible el primer esborrany dels resultats a tota la comunitat científica i mèdica mundial.

El grup del Dr. Ballestar ha generat en un temps rècord els atles pertanyents a pacients de COVID-19 que tenien una malaltia immune preexistent (com a immunodeficiències, artritis reumatoide, etc) per a veure si aquests individus tenen una resposta més deficient o alterada respecte a una població que hagi passat la COVID-19, però que no tingui cap condició mèdica prèvia.

Actualment el grup està analitzant aquestes dades i prepara un treball amb les conclusions d'aquest estudi.

Cada cèl·lula és diferent perquè, encara que tenen el mateix genoma, cadascuna expressa una sèrie de gens per a ser un tipus cel·lular específic (un limfòcit B, un macròfag, etc.). En resposta a situacions diferents, també canvia una mica el que aquestes cèl·lules estan expressant.

Per a dur a terme aquest treball, el grup ha utilitzat la tecnologia de Single Cell que permet obtenir el mapa d'expressió de milers de cèl·lules immunes de cada pacient per a entendre com es comuniquen i cooperen entre si en la resposta a la infecció per SARS-CoV-2 i entendre com aquests gens que cada cèl·lula expressa davant la presència del virus SARS-CoV-2 són gens diferents entre els individus que tenen la immunitat alterada i els que són sans.

L'Institut Josep Carreras és l'únic de l’Estat espanyol que pot utilitzar aquesta tecnologia per a aquesta mena d'estudi perquè l'equipament està en una cambra especial de bioseguretat que és la que permet fer-ho.

Pàgina web actualitzada 30/04/2021 18:22:46