Gairebé 14.000 persones s'han registrat com a donants de medul·la òssia aquest 2022

El Ministeri de Sanitat, a través de l'Organització Nacional de Trasplantaments, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i les comunitats i ciutats autònomes se sumen a la celebració del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia i s'aproximen a l'objectiu dels 500.000 donants inscrits a Espanya que estableix el Pla Nacional.

La donació de medul·la òssia continua sent un exemple de la solidaritat de la societat. Aquesta solidaritat es tradueix en xifres concretes: un total de 13.675 persones s'han registrat com a donants de medul·la òssia en el REDMO durant els vuit primers mesos de 2022.

El ritme d'incorporacions al Registre és, per tant, de 1.700 nous donants cada mes o de 56 nous donants cada dia. Aquestes dades s'han donat a conèixer amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia.

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) està gestionat per la Fundació Josep Carreras en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, a través de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), i les comunitats i ciutats autònomes.

Amb un total de 462.163 donants disponibles en el REDMO a 31 d'agost de 2022, Espanya s'aproxima als 500.000 donants registrats, un dels objectius establerts pel Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO). Des que es posés en marxa el PNMO el 2013, el nombre de donants inscrits al nostre país s'ha multiplicat per quatre.

En l'actualitat, el Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia, que conformen tots els registres nacionals, compta amb més de 40 milions de donants i 800.000 unitats de sang de cordó umbilical, entre els quals es realitzen les cerques internacionals per a qualsevol pacient que precisa un trasplantament de progenitors hematopoètics i no compta amb un donant emparentat.

Pla Nacional de Medul·la Òssia

Durant els primers vuit mesos de 2022, s'han realitzat 211 col·lectes de donants espanyols enfront de les 176 realitzades en el mateix període de l'any anterior, la qual cosa suposa un increment del 20%. L'autosuficiència del nostre sistema se situa en el 24% enfront del 4% del qual es partia quan la ONT va posar en marxa el Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO).

Aquesta dada reflecteix el ritme exponencial de creixement en el nombre de col·lectes, és a dir, de donants registrats en el REDMO que han resultat compatibles amb un pacient i realitzat la donació efectiva.

En concret, el 2011 es van realitzar 34 col·lectes i, només una dècada després, en el 2021, es van efectuar un total de 276. Això significa que, en el període comprès entre totes dues dates, el nombre de donants efectius s'ha multiplicat per vuit.

Menors de 40 anys

Actualment, en el REDMO la mitjana d'edat de les persones inscrites és de 33 anys i el 53% dels donants que componen el registre són menors de 40 anys. Per gèneres, el 36% dels donants registrats són homes i un 64% de dones. Respecte als trasplantaments no emparentats realitzats a Espanya, en 2022 es manté la millora experimentada en 2021. D'aquesta manera, en el període gener-agost d'enguany, s'han realitzat 408 infusions de progenitors hematopoètics, dada similar al dels vuit primers mesos de 2021, amb 409 infusions realitzades. Això suposa un increment del 38% respecte a 2020 (295 infusions de progenitors hematopoètics de gener a juliol).

Amb motiu del Dia Mundial del Donant, el Ministeri de Sanitat,  la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i les comunitats i ciutats autònomes expressen el seu reconeixement i agraïment als donants per un gest que pot transformar la vida d'aquelles persones que requereixen un trasplantament de medul·la òssia i manquen d'un donant compatible entre els seus familiars.

En la pàgina web de la campanya “UnMatchxUnaVida” http://www.unmatchxunavida.com es recull informació sobre la donació de medul·la òssia i s'indiquen els centres de referència per a fer-se donant. Aquesta informació també està disponible en la pàgina web de la ONT i en la de la Fundació Josep Carreras.

Pàgina web actualitzada 28/09/2023 16:20:28