5S - Dia Mundial del Mieloma Múltiple

• Avui se celebra el Dia Mundial del Mieloma Múltiple (5 de setembre), una malaltia maligna de la sang, el tractament de la qual s’ha revolucionat en els darrers 15 anys. 

• A l’Estat espanyol es diagnostiquen 40 nous casos per milió d’habitants i any. De moment és una malaltia difícilment curable.

• Una de les línies de recerca de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras estudia monogràficament aquest tipus d’hemopatia maligna.

El 5 de setembre es commemora arreu del món el Dia del Mieloma Múltiple, un tipus de càncer de la sang que afecta les cèl·lules plasmàtiques, un glòbul blanc que es localitza preferentment a la medul·la òssia.

Cada any al nostre país més de 2.000 persones són diagnosticades de mieloma múltiple, un tipus de càncer de la sang, de moment difícilment curable. El mieloma múltiple afecta predominantment a persones d'edat avançada (la meitat dels pacients té més de 65 anys).

El mieloma múltiple es tracta mitjançant la combinació de fàrmacs específics per a la malaltia. En pacients joves se sol fer a més un trasplantament autòleg de medul·la òssia. Amb tot això la malaltia es controla, però no es cura. Els malalts tenen constants recaigudes, per la qual cosa s'ha de repetir el tractament o buscar tractaments alternatius. Com explica el Dr. Albert Oriol, hematòleg de l'ICO-Germans Trias i Pujol, investigador de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i expert hematòleg que centra la seva investigació en el mieloma múltiple: «L'objectiu és tenir la malaltia controlada el màxim temps possible i lliure de símptomes».

Abans d'utilitzar-se el tractament actual, la mitjana de supervivència d'un pacient de mieloma múltiple era de pocs mesos, però amb la introducció de nous fàrmacs, el pronòstic ha millorat significativament. L'equip del Dr. Albert Oriol treballa buscant noves combinacions de fàrmacs que prolonguin la supervivència dels pacients, així com la seva qualitat de vida. El principal objectiu d'aquest grup de recerca és trobar tractaments cada vegada més personalitzats que s'adaptin més i millor a cada cas.

Recentment, el Dr. Albert Oriol ha participat, junta­ment amb altres facultatius a escala internacional, en un important article publicat en el New England Journal of Medicine. En aquest article s’ha demostrat una reducció del risc de recaiguda del 63 % en combinar daratumu­mab amb un tractament estàndard en pacients recaiguts, com és lenali­domida i dexametasona. Així doncs, s’ha demostrat que el daratumumab combina perfectament amb fàrmacs d’ús habitual i en millora els resultats sense incrementar significativament la toxicitat.

Per aquest motiu s’està explo­rant el seu ús en combinació amb altres fàrmacs tant en pacients en recaiguda com en pacients de nou diagnòstic.

 

Més informació sobre el mieloma múltiple:http://www.fcarreras.org/ca/mieloma

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40