Identificat un nou mecanisme regulador de l'estrès metabòlic que pot ser rellevant per al tractament de la leucèmia

Investigadors de l'Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras han identificat un nou mecanisme regulador de la resposta a l'estrès metabòlic que obre la porta a noves dianes terapèutiques en el tractament de la leucèmia i altres hemopaties malignes.

El grup de recerca Biologia de la Cromatina de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, liderat pel Dr. Alex Vaquero, té com a objectiu definir els mecanismes implicats en la resposta cel·lular a diferents tipus d'estrès. En particular, centren els seus estudis en l'impacte d'una família d'enzims, les sirtuïnes (responsables de la resposta cel·lular a l'estrès), en el manteniment de l'estabilitat del genoma i el seu impacte en l'envelliment i en diferents tipus de càncers, amb especial atenció a les hemopaties malignes.

El grup del Dr. Vaquero acaba de publicar un estudi multidisciplinar a la revista Science Advances en què ha identificat i caracteritzat una nova activitat enzimàtica en la sirtuïna SIRT7 que proporciona noves evidències per entendre la seva capacitat reguladora de la resposta cel·lular a diferents tipus d'estrès que són nocius per a la integritat cel·lular.

La regulació d'aquesta resposta és d'especial rellevància ja que aquests tipus d'estrès poden produir alteracions en l'ADN i desequilibris en el flux d'energia de la cèl·lula que estan directament implicats en l'aparició de patologies com el càncer, les malalties neurodegeneratives o algunes patologies endocrines. El mecanisme regulador identificat pot suposar un important avanç cap a noves dianes terapèutiques en el tractament del càncer, i en particular els càncers hematològics, ja que estudis previs han demostrat que tant la inestabilitat del genoma com l'estrès metabòlic contribueixen de manera significativa a el desenvolupament de leucèmies i limfomes. En aquest estudi, amb el Dr. Nicolás Simonet com autor principal, han col·laborat també els grups de recerca dirigits pel Dr. Manel Esteller i el Dr. Marcus Buschbeck (ambdós de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras) i la Unitat de Proteòmica d'aquest Institut, liderada per la Dra. Carolina de la Torre, així com grups de la Universitat Pompeu Fabra, del Centre de Regulació Genòmica, de la Universitat de Rutgers (EUA) i de l'Institut Max Plank (Alemanya). 

Aquesta investigació ha estat finançada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya i cofinançada pels Fons FEDER.

Pàgina web actualitzada 27/07/2020 09:39:05