Un estudi de l’Institut Josep Carreras descobreix un nou marcador pronòstic en un tipus de leucèmia limfoblàstica aguda amb pronòstic molt advers en lactants

La leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) és el tipus més comú de càncer infantil i, en alguns casos, pot arribar a tenir un pronòstic molt advers en lactants menors d’un any. Tot i que en les últimes dècades les probabilitats de supervivència en pacients pediàtrics amb LLA han augmentat considerablement, es requereix un estudi exhaustiu dels mecanismes implicats en aquesta malaltia, especialment en un subgrup de pacients amb una alteració genètica concreta, coneguda com t(4;11).

El laboratori de Desenvolupament i Malalties Limfocítiques de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, liderat per la Dra. Maribel Parra, acaba de publicar un article a la revista Leukemia on es descriu a la proteïna HDAC7 com a marcador pronòstic en aquest subtipus de LLA.

En condicions normals, HDAC7 controla la correcta formació de limfòcits B, cèl·lules clau del sistema immunitari. A més, evita que les cèl·lules precursores dels limfòcits B proliferin de manera descontrolada, donant lloc a una possible leucèmia. L’estudi publicat demostra que els lactants diagnosticats de LLA amb l’alteració t(4;11) gairebé no expressen la proteïna HDAC7, mentre que en altres subgrups de LLA amb pronòstic més favorable, les nivells d’HDAC7 són clarament més elevats.

“Hem vist que, quan introduïm la proteïna HDAC7 en cèl·lules procedents d’aquests pacients, les cèl·lules leucèmiques deixen de proliferar de manera exagerada i, en bona part, entren en processos de mort cel·lular. A més, les dades publicades permeten veure que existeix una relació entre la falta de HDAC7 i la resistència a quimioteràpia, cosa habitual en aquests pacients que, en cas de sobreviure, acostumen a presentar recidives”, declara Oriol de Barrios, investigador postdoctoral del grup i primer signant de l’article. “Un cop obtinguts aquests resultats, que situen HDAC7 com a marcador de bon pronòstic en LLA infantil de subtipus t(4;11), el nostre objectiu és trobar noves estratègies terapèutiques que permetin incrementar la seva expressió de manera dirigida. Creiem que HDAC7 és una diana terapèutica prometedora i que la seva modulació farmacològica podria augmentar considerablement la supervivència en aquest tipus tan agressiu de LLA, que afecta principalment a lactants”, afirma la Dra. Maribel Parra, que ha liderat l’estudi.

En l’estudi hi han col·laborat grups de recerca de tota Europa, de països com Grècia, Itàlia o els Països Baixos. A més, també ha comptat amb la participació del grup liderat pel Dr. Pablo Menéndez, també de l’Institut Josep Carreras.

Pàgina web actualitzada 30/04/2021 18:22:46