Noves incoporacions a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Anna Bigas, nova Vicedirectora de Recerca Preclínica de l'Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras

La Dra. Bigas s'ha incorporat com a Vicedirectora de Recerca Preclínica de l’Institut Josep Carreras, tot i mantenint la seva vinculació a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), on lidera el grup de Cèl·lules Mare i Càncer.

La nova responsabilitat que la Dra. Bigas assumeix servirà per potenciar la coordinació entre tots els grups de l’institut que fan recerca bàsica i translacional, buscant sinergies entre els mateixos i optimitzant la seva investigació, a més de per potenciar la ja existent col·laboració entre els professionals del nostre institut i els de l’IMIM.

En els últims deu anys, com a cap del grup de Cèl·lules Mare i Càncer, ha estudiat els processos moleculars i fisiològics de les cèl·lules mare en diferents teixits, per tal de traçar similituds amb l’aparició i progressió de processos cancerosos. En particular, la seva recerca es centra en l’estudi de les cèl·lules mare hematopoètiques, encarregades de la formació de les cèl·lules de la sang, per tal de comprendre el procés de la leucèmia i desenvolupar estratègies per a lluitar-hi.

Actualment, el seu grup de recerca treballa en la identificació de perfils epigenètics i d’expressió gènica, que permetin descobrir noves dianes terapèutiques encara no explotades clínicament.

Vam començar el 2021 sumant més equips IMPARABLES en el nostre Institut

*La Dra. Elisabetta Mereu s'ha incorporat per a dirigir el laboratori de Genòmica de Sistemes Cel·lulars. Com a experta en anàlisi de dades de single-cell, el seu laboratori crearà perfils moleculars de teixits amb gran precisió i resolució espaciotemporal. El seu grup desenvoluparà nous enfocaments de machine learning i eines de codi obert, per a identificar mecanismes moleculars ocults en grans conjunts de dades.

En la intersecció entre genòmica, patologia digital i intel·ligència artificial, el grup de Genòmica de Sistemes Cel·lulars té com a objectiu definir l'organització espaciotemporal de teixits complexos sans i patològics. Un teixit és una matriu heterogènia de diferents tipus de cèl·lules, cadascuna amb les seves pròpies habilitats i funcions, que treballen juntes per a aconseguir un objectiu comú. Cada cèl·lula d'un teixit funciona d'acord amb el seu context i posició, comunicant-se amb les seves cèl·lules veïnes mitjançant un conjunt particular de rutes moleculars. Si alguna d'aquestes rutes es veu afectada, la funció normal del teixit pot estar en risc.

Per tant, és fonamental comprendre com es comporten les cèl·lules en sistemes tan complexos, ja sigui en condicions normals com a patològiques, per a desenvolupar estratègies correctives. El grup de Mereu desenvoluparà la seva recerca des de la perspectiva de la biologia de sistemes, centrant-se en la identificació dels mecanismes reguladors clau que impulsen l'heterogeneïtat en la identitat i funció cel·lular, particularment en el context de la inflamació, els trastorns inflamatoris i les malalties autoimmunes.

*La Dra. Mariona Graupera s'ha incorporat a l'Institut Josep Carreras per a dirigir el laboratori de Patologia Endotelial i microambient i continuar així, amb la recerca d'excel·lència per a comprendre el paper dels vasos sanguinis en la malaltia i avançar cap al desenvolupament d'estratègies terapèutiques dirigides al compartiment vascular.

L'objectiu general del laboratori de la Dra. Graupera és comprendre els mecanismes que regulen la vascularització durant el desenvolupament, l'homeòstasi i la malaltia. La major part de la seva recerca se centra en l'endoteli, una fina capa de cèl·lules en la part interior dels vasos sanguinis, que exerceix un paper actiu en importants processos fisiològics i malalties com a trastorns pediàtrics rars i el càncer.

Per a aconseguir aquests objectius, el Grup de Patologia Endotelial i microambient utilitza un enfocament interdisciplinari que inclou models genètics d'última generació en ratolins, cultius cel·lulars de cèl·lules endotelials derivades de pacients, enfocaments de biologia de sistemes i microscòpia d'alta resolució, incloent imatges en viu.

Benvingudes!

Pàgina web actualitzada 30/04/2021 18:22:46