El Dr Marcus Buschbeck lidera la Xarxa Europea INTERCEPT-MDS centrada en la formació i investigació conjunta en malalties mieloides

El Dr. Marcus Buschbeck, cap de grup de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, coordina l'Innovative Training Network (ITN) INTERCEPT-MDS, una Acció Marie Skłodowska Curie finançada per la Comissió Europea en el marc del programa H2020.

 

INTERCEPT-MDS connecta 17 centres públics i privats de 7 països per formar a 12 investigadors predoctorals (ESR) amb l'objectiu d'aprofundir en la intercepció de malalties, un concepte nou que es refereix al tractament d'una malaltia abans que aquesta es desenvolupi plenament mitjançant l'eliminació de les cèl·lules alterades.

Per fer realitat la intercepció de les cèl·lules malaltes, els investigadors han de superar dos reptes clau: en primer lloc, identificar un petit nombre de cèl·lules alterades entre totes les sanes. En segon lloc, desenvolupar estratègies que permetin atacar específicament les cèl·lules malignes sense afectar les cèl·lules sanes.

Els membres del consorci, liderats per Marcus Buschbeck, proposen abordar aquests desafiaments a través d'una col·laborativa investigació i formació multidisciplinar i multisectorial de 12 investigadors de doctorat. El projecte està alineat amb els objectius generals de la Iniciativa Lifetime de la Unió Europea, de la qual l'Institut Josep Carreras és membre associat.

Amb l'objectiu de formar i presentar als primers experts europeus en el nou camp de la intercepció de malalties, l’ITN aprofitarà els mètodes òmics a nivell single-cell que ja han assolit un nivell de maduresa per ser aplicats a gran escala.

Per la intercepció, els investigadors exploraran i explotaran l'espai regulador epigenètic aprofitant l'accés privilegiat a eines clau i realitzant exàmens de pèrdua de funció genètica in vivo i in vitro. Aquest projecte es centrarà en les malalties mieloides perquè són un model adequat per a l'estudi de l'evolució clonal i tenen un avantatge significatiu.

A diferència de la majoria de les altres malalties, destaca la disponibilitat de cèl·lules mare, cèl·lules del nínxol i la seva progènie a través de mostres de la rutina clínica. 

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras coordinarà la xarxa que inclou com a beneficiaris a Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus Stiftung i a la Technischen Universität München d'Alemanya, la Veterinärmedizinische Universität Wien d'Àustria, l'Institut National de la Santé et la Recherche Médicale de França, la Università Degli Studi di Firenze d'Itàlia, l'Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam d'Holanda, la Universitetet i Bergen de Noruega així com les empreses Biobam Bioinformatics d'Espanya i la Muncher Leukämielabor GmbH d'Alemanya.

Altres socis que contribueixen al programa d'investigació i formació són la Universitat Autònoma de Barcelona, els formadors en gestió de Leadership Sculptor GmbH, l'empresa de biotecnologia Aelian Biotechnology d'Àustria, l'associació de suport als pacients Connaître et Combattre els Myélodysplasies de França, la Universitat de París, la Universitat de Florida, la Universitätsklinikum Aachen d'Alemanya i el proveïdor de serveis genòmics GenomeScan BV d'Holanda. 

 

*Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon2020 de la Unió Europea en el marc del contracte Marie Skłodowska-Curie Nº 953407

Pàgina web actualitzada 30/04/2021 18:22:46