Els trasplantaments de medul·la òssia han crescut un 50 % en l’última dècada a Espanya

L’Organització Nacional de Trasplantaments i la Fundació Josep Carreras presenten el seu balanç d’activitat de l’any passat

El 2019 es van fer 3.444 trasplantaments de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o cordó umbilical), dels quals 2.146 eren autòlegs (del mateix pacient) i 1.298 eren al·logènics (obtinguts d’un donant). Això significa un augment global del 2 %.

►Creixen un 15 % els trasplantaments de donants familiars haploidèntics (compatibles al 50 %). L’any passat se’n van fer 419.

►En el 95 % dels casos es troba un donant o una unitat de sang de cordó umbilical. Si a aquestes opcions s’hi afegeixen els trasplantaments haploidèntics, actualment tots els pacients disposen d’un donant adequat.

L’activitat de trasplantaments de progenitors hematopoètics no ha parat de créixer. En l’última dècada ha augmentat un 50 % i ha arribat a un 60 % d’increment en els al·logènics i a un 76 % en els de donants no emparentats.

Espanya tenia, en tancar el 2019, 420.730 donants inscrits al REDMO. Es van produir 221 donacions efectives el 2019, un 10 % més que l’any anterior.

A Espanya, líder mundial en donació d’òrgans durant 28 anys consecutius, continua creixent també l’activitat en trasplantaments de progenitors hematopoètics. Així ho ratifica el balanç de les dades del 2019 que fan el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació Josep Carreras, i l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i que s’ha publicat aquesta setmana.

Al llarg de l’any passat, es van fer 3.444 trasplantaments de progenitors hematopoètics (TPH) —o de cèl·lules mare de la sang—, dins dels quals s’inclouen medul·la òssia, sang perifèrica i cordó umbilical. D’aquests trasplantaments, 2.146 eren del mateix pacient, mentre que 1.298 van ser obtinguts d’un donant. Aquestes xifres insisteixen en el creixement sostingut d’aquesta tècnica terapèutica, ja que suposen un augment del 2 % de trasplantaments respecte al 2018.

Espanya disposa, així mateix, de 64.662 unitats de sang de cordó umbilical (SCU), un 8 % de totes les emmagatzemades al món (790.000); es tracta del registre més important d’Europa, i del tercer del món, per darrere dels Estats Units i Taiwan. El 2019 es van enviar 122 unitats de SCU per a trasplantament, set per a pacients nacionals i 115 per a estrangers. En 19 casos de trasplantament no familiar es va emprar sang de cordó umbilical de donants altruistes. Aquesta activitat s’ha anat reduint pel desenvolupament d’altres tipus de trasplantament.

Les dades de l’any passat també subratllen que l’activitat de TPH no ha deixat d’augmentar, amb un increment del 50% en l’última dècada. Però, sens dubte, els que més s’han incrementat han estat els trasplantaments al·logènics (provinents d’un donant) en un 60 % i els de donants no emparentats en un 76 %, com a resultat de l’ampli desenvolupament d’aquesta opció de tractament. Per això, gràcies a totes aquestes opcions de donació, es pot concloure que actualment tots els pacients que ho necessiten disposen d’un donant adequat.

Al tancament de l’any, Espanya tenia 420.730 donants inscrits al REDMO. Gràcies a ells, 221 donacions van ser efectives, un 10 % més que l’any anterior. Al llarg del 2019, es van incorporar 36.108 nous donants al registre.

 

La mitjana d’edat dels donants és de 34 anys

La mitjana d’edat dels donants disponibles és de 34 anys, i la dels donants incorporats el 2019, de 30 anys. El 53 % dels donants disponibles són menors de 40 anys. Pel que fa al sexe, el 63% del total de donants són dones i dels nous donants de 2019, el 66% també són dones.

Pel que fa a la procedència dels donants no familiars, l’any passat el 24 % van procedir del registre espanyol. Aquest increment facilita la logística, millora la sostenibilitat del nostre sistema i és una de les claus que marquen el Pla nacional de medul·la òssia.

 

Espanya, al ‘top’ cinc europeu en donació

Al món ja hi ha més de 36 milions de donants registrats, i Europa, amb prop de 16,5 milions, és el continent amb més cultura de donació de progenitors hematopoètics. En nombres absoluts, Espanya ocupa el cinquè lloc en el rànquing europeu en donants de medul·la òssia, per darrere d’Alemanya, Polònia, Regne Unit i Itàlia. Ha pujat una posició respecte al balanç de l’any anterior.

El 2019 es van activar 869 noves cerques de donants no emparentats per a pacients espanyols. Es van localitzar 1.394 donants compatibles no emparentats per a 757 pacients, fet que suposa gairebé dos donants per a cada pacient. En l’última dècada, el temps mitjà de recerca d’un donant s’ha reduït un 45 % i actualment és de 28 dies.

El Pla nacional de medul·la òssia es va posar en marxa el 2013. Des de llavors, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han fet un important esforç econòmic per desplegar-lo. Els èxits d’aquest programa es deuen a una tasca compartida per l’ONT, els professionals sanitaris, les societats científiques, la Fundació Josep Carreras (responsable de la gestió del REDMO) i les associacions de pacients. Finalment, el programa nacional de trasplantament de progenitors hematopoètics no seria possible sense els donants, als quals hem d'agrair aquest generós gest que permet donar una segona oportunitat als pacients que ho necessiten.

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de la campanya «Un match x una vida», en la qual es recull tota la informació sobre donació i trasplantament, com també els centres de referència: http://www.unmatchxunavida.com/.

Pàgina web actualitzada 28/09/2023 15:54:51