854 pacients arreu del món van rebre una donació de medul·la òssia coordinada pel Registre de Donants de Medul·la Òssia el 2022

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia presenta la Memòria del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de 2022. Aquesta memòria reflecteix la tasca realitzada per l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), els centres de donants, els centres de col·lecta, els centres de trasplantament, les coordinacions autonòmiques i la Fundació Josep Carreras-REDMO.

El 2022 s'han coordinat trasplantaments per a 568 pacients espanyols i 320 per a pacients d’arreu del món. Des dels seus inicis el 1991, el REDMO ha coordinat la col·lecta, transport i infusió de 12.704 trasplantaments per a pacients de tot el món.

El 2022 s'han incorporat 21.903 nous donants espanyols al REDMO (5.628 dels quals residents a Catalunya), i s’ha aconseguit la xifra de 468.042 donants disponibles en la base de dades del registre.

La previsió del Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO) era incorporar 36.001 donants durant 2022, així que s'ha aconseguit el 61% de l'objectiu plantejat. Catalunya s'ha quedat en el 95 % de l’objectiu proposat pel PNMO.

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia acaba de presentar la Memòria del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de 2022. Destaquem les següents xifres:

Donants

-El nombre de donants arreu del món va assolir els 39.888.042. Espanya se situa en la 13a posició mundial i la 6a a Europa amb 468.042 donants. Pel que fa a Catalunya, el REDMO té registrats 71.651 donants.

-El 2022 s’han incorporat 21.903 donants d’arreu d’Espanya al REDMO, 5.628 dels quals són residents a Catalunya. No obstant això, aquesta xifra no ha estat suficient per a aconseguir el mig milió de donants que establia el Pla Nacional de Medul·la Òssia format per l'ONT, les comunitats autònomes, societats científiques, associacions de pacients i la Fundació Internacional Josep Carreras, que gestiona el REDMO, després de la signatura de l'Acord Marc entre aquesta entitat i el Ministeri de Sanitat a través de l'ONT.

- 320 donants espanyols han fet efectiva la donació de medul·la òssia per a algun pacient del món que ho requeria, un augment del 16 % respecte al 2021. D’aquests 320 donants, 68 són residents a Catalunya, que van fer la seva donació al BST-Sant Pau o a l’Hospital Clínic de Barcelona.

- Malgrat que els centres de trasplantament sol·liciten de manera preferent, i per raons mèdiques, donants homes, la composició actual del registre continua sent majoritàriament femenina: només el 36 % són homes.

Unitats de sang de cordó umbilical

-El nombre d’unitats de sang de cordó umbilical disponibles arreu del món és de 804.832. Espanya compta amb 62.409, de les quals 299 són noves incorporacions de 2022. Pel que fa a Catalunya, es disposa de 19.028 unitats i se n’hi han incorporat 154 durant el 2022.

-El REDMO ocupa la primera posició en nombre d’unitats disponibles a Europa i tercera en el món.

-Des dels bancs de cordó d’arreu d’Espanya s’ha coordinat l’enviament de 102 unitats de sang de cordó umbilical per a trasplantament per a pacients de tot el món.

Pacients

-Els hospitals espanyols han sol·licitat al REDMO un total de 1.123 cerques de donant no emparentat per a pacients d’arreu d’Espanya, un 7 % més en comparació amb el 2021.

-La mediana del temps de cerca per trobar un donant compatible ha estat de 27 dies. El 93 % d’aquests donants s’han localitzat abans de 2 mesos.

-S’han pogut realitzar 568 trasplantaments a tot l’Estat espanyol a partir de donant no emparentat. En el cas de Catalunya s’han fet 125 trasplantaments.

El treball setmanal del REDMO durant 2022

Durant 2022, cada setmana el Registre de Donants de Medul·la Òssia ha desenvolupat aquesta activitat:

  • Registrar 421 nous donants.
  • Realitzar 30 qüestionaris mèdics a donants potencials inscrits en el REDMO.
  • Enviar 22 mostres de sang de donants espanyols a centres de trasplantaments de tot el món perquè poguessin confirmar la idoneïtat dels donants.
  • Coordinar 6 donacions efectives a partir de donants espanyols.
  • Enviar 2 unitats de sang de cordó umbilical des de bancs espanyols a centres de trasplantaments de tot el món.
  • Realitzar 22 cerques de donant no emparentat noves per a pacients espanyols.
  • Oferir 33 donants idonis per als diferents pacients en cerca de donant dels centres de trasplantament espanyols.
  • Entregar 11 productes de donació procedents d’arreu del món per a pacients tractats en els centres de trasplantament espanyols.
  • Les empreses de transport amb les quals treballa el REDMO han viatjat 33.617 Km per fer arribar els productes de donació als pacients espanyols que els necessitaven.

Els resultats mostrats en aquesta memòria anual han estat possibles gràcies a la generositat de tots els donants de medul·la òssia inscrits al REDMO, així com al treball dut a terme pel personal dels centres de donants, col·lecta i trasplantament, els bancs de sang de cordó umbilical, els laboratoris d´immunologia, empreses de transport i REDMO.

Tots ells col·laboren seguint les directrius i els protocols establerts per les Coordinacions Autonòmiques de Trasplantament (Organització Catalana de Trasplantament -OCATT- en el cas de Catalunya), l'Organització Nacional de Trasplantaments i la Fundació Josep Carreras.

Pots descarregar-te la Memòria REDMO del 2022 AQUÍ

Pàgina web actualitzada 01/12/2023 13:27:05