L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, nova institució membre de el Consorci Internacional de Proteogenoma del National Cancer Institute

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras signa un memoràndum d'entesa amb el National Cancer Institute (National Institutes of Health, NIH).

El memoràndum d'entesa (MOU) signat per l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i el National Cancer Institute (National Institutes of Health, NIH) estableix un acord per treballar conjuntament en la recerca clínica del càncer i en el desenvolupament d'estàndards i solucions per la investigació i l'atenció del càncer a nivell internacional.

Avançar en la investigació de el càncer a través de la proteogenòmica i una major col·laboració

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras centrarà els seus estudis sobre la leucèmia en la població espanyola, així com en nous esforços en l'àrea científica emergent de la proteogenòmica per l'oncologia de precisió.

El Dr. Manel Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, investigador ICREA i catedràtic de Genètica de la Universitat de Barcelona, ​​i la Dra. Carolina De la Torre, responsable de la plataforma de proteòmica de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, consideren que "La participació en aquest consorci permetrà al nostre institut avançar cap a la medicina personalitzada. Les aplicacions de la proteogenòmica ens ajudaran a desenvolupar l'estratificació dels pacients en funció de la genòmica, l'epigenètica i la proteòmica, així com de factors biològics i ambientals que tenen una gran influència en la progressió de la malaltia, millorant la comprensió de la resposta als fàrmacs i la resistència a les teràpies".

Aquest memoràndum d'entesa promourà encara més l'adopció dels fluxos de treball proteogenòmics estandarditzats del Consorci d’Anàlisi Proteòmica Clínica de Tumors (CPTAC) i posarà a disposició de la comunitat científica conjunts de dades proteogenòmiques d'una gran diversitat de tipus de tumors i poblacions, per avançar en la investigació i la cura del càncer. "Aquesta associació pretén fomentar els nostres objectius compartits per l'avanç de la proteogenòmica en l'oncologia de precisió i facilitar iniciatives d'investigació comunes", explica el Dr. Henry Rodríguez, director de l'Oficina d'Investigació de Proteòmica Clínica del Càncer de NCI.

El Consorci Internacional de Proteogenoma del Càncer (ICPC) de l'NCI està inspirat en el Càncer Moonshot per fomentar la cooperació internacional entre els centres de recerca en proteogenómica. En l'actualitat, aquest consorci reuneix múltiples institucions de més de catorze països.

Pàgina web actualitzada 30/04/2021 18:22:46