Iniciativa solidària

Dades del promotor
Persona de contacte
Descripció de l'Acció Benèfica
Text breu identificatiu, que faràs servir com a concepte en la teva transferència final
Materials
Pòsters per al teu esdeveniment, adhesiu de guardioles, etiqueta de productes...

Quin material nostre voldries rebre i en quines quantitats?

Enviar material és un cost per a la Fundació. Pensa bé el que necessites i ajusta les quantitats.

Pàgina web actualitzada 31/03/2020 17:07:54