Ajudes als hospitals

Durant molts anys la Fundació ha col·laborat amb centres de recerca i clínics. Així hem pogut acostar a cada moment la tecnologia més innovadora als pacients.

La Fundació Josep Carreras sempre ha tingut entre els seus objectius contribuir a accelerar la introducció dels mètodes terapèutics més avançats en els centres sanitaris i a millorar les infraestructures d'investigació. Per això, en la mesura de les seves possibilitats, hem realitzat aportacions a centres acreditats i d'accés públic a fi que els pacients i els equips assistencials poguessin beneficiar-se d'unes millors condicions de treball.

La contribució el 1989 a la creació de la unitat de tractament intensiu hematològic a l'Hospital Clínic de Barcelona va ser una de les primeres grans materialitzacions d'aquest desig. Aquest centre fou el que va acollir al Sr. Josep Carreras en el seu procés de curació i, mitjançant aquesta aportació, la Fundació va voler col·laborar amb el fet que els pacients tinguessin les millors condicions d'asèpsia requerides per als trasplantaments.

En aquesta mateixa línia, la Fundació també va contribuir amb una aportació més que notable a la creació, el 1998, de la unitat de trasplantament de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Altres centres espanyols perceptors d'ajudes han estat l'Hospital del Mar i l'Hospital Duran i Reynals de Barcelona, el Centre Regional de Transfusió de Madrid, la Fundació d'Investigació Biomèdica de l'Hospital Vall d'Hebron, el Banc de Sang de Cordó Umbilical de Màlaga, el Centre de Transfusió d'Alacant, i l'Associació Grup d'Estudis Neonatals de Barakaldo, del País Basc. Aquestes ajudes s'orienten, en general, a millorar les infraestructures dels programes d'investigació i a propiciar una millor i més ràpida capacitat de tipificació de les mostres de sang obtingudes en el procés d'inscripció de donants en el REDMO.

Ocasionalment, i amb motiu de la celebració d'actes i concerts benèfics o de sensibilització, la Fundació i el seu president han prestat el seu suport a països on els sistemes sanitaris encara presenten mancances importants. Centres sanitaris i col·lectius que han rebut aquest tipus d'ajuda són, entre d'altres, la Croatian Lymphoma and Leukaemia Foundation, el Departament d'Oncologia de l'Hospital Infantil de Zagreb, la University Medical Center a Ljubljana, i el Departament de Pediatria de la University of Medicine de Budapest.

Pàgina web actualitzada 01/12/2023 13:27:05