Ascensión

L'any 2005 va ser un any diferent per a l'Ascensión ja que va tenir una experiència nova i gratificant: donar medul·la òssia per a un pacient amb leucèmia.

"El mes de juliol vaig realitzar una donació de medul·la òssia per a un receptor anònim a mi. Com resumir la meva experiència en una frase? Quasi impossible. Sobretot, una gran plenitud i alegria per poder compartir una cosa amb una altra persona que mai arribaré a conèixer. Per aquestes persones pot significar alguna cosa més que alegria. Senzillament, és una qüestió d'actitud"

Pàgina web actualitzada 15/03/2019 10:38:07