Assajos clínics en pacients amb mieloma múltiple

Investigador principal: Dr. Albert Oriol

El mieloma múltiple

El mieloma múltiple és un tipus de càncer de la sang que s’origina en cèl·lules plasmàtiques, les encarregades de fabricar anticossos. És un dels càncers sanguinis més freqüents i afecta sobretot a persones grans. A l’Estat espanyol, la seva incidència anual en adults és de 40 nous casos per milió d'habitants i any, xifra que representa el 10% dels càncers de la sang. Les manifestacions més freqüents de la malaltia són l’anèmia, lesions òssies, el dany renal i un alt risc d’infeccions. Malauradament és una malaltia incurable.

Malgrat això el seu tractament ha patit una autèntica revolució en els darrers 10 anys. Durant l'última dècada, molts tractaments nous han estès la mitjana del temps de supervivència dels pacients amb mieloma múltiple des de menys de 3 anys fins a més de 7 anys i els investigadors estan treballant per millorar encara més el tractament.

Per què necessitem investigar?

Tot i el desenvolupament d'aquestes teràpies, la majoria dels pacients finalment pateixen recidives de la malaltia. Encara que molts dels nous fàrmacs són efectius de manera individual, s'ha demostrat que són molt més efectius quan s'utilitzen en combinació. El desafiament actual és trobar noves combinacions de fàrmacs que tractin la malaltia recurrent i prolonguin la supervivència dels pacients.

L’impacte de la nostra feina

Un dels aspectes més importants d’aquesta línia de recerca recau en la cohesió entre la investigació bàsica i la clínica. Les recerques biològiques en mieloma múltiple són vitals per detectar noves dianes d’actuació en les cèl·lules i, de la mateixa manera, els resultats de la recerca clínica és transcendent per tal de buscar fórmules alternatives de desenvolupament de fàrmacs.

Una de les altres característiques fonamentals d’aquesta línia de recerca és la voluntat i esperit de col·laboració internacional. La majoria dels assajos clínics efectuats per l’equip del Dr. Albert Oriol es fan en cooperació amb molts hospitals nacionals i estrangers per tal d’accelerar l’obtenció de resultats i d’avançar més i millor en l’establiment i aprovació de nous fàrmacs.

Dossier informatiu de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

+ info

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web següent:

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras - Grup de mieloma múltiple

Pàgina web actualitzada 30/03/2022 14:29:17