Avenços en la recerca sobre com prevenir complicacions en els trasplantaments de medul·la òssia

El trasplantament de medul·la òssia és una intervenció a la qual molts pacients amb càncers de la sang agressius, com la leucèmia, s'han de sotmetre. És un tipus de trasplantament amb riscos i, sovint, greus complicacions. Una de les línies d'investigació de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) està centrada en com protegir l'endoteli.

Alguns fàrmacs i diversos successos inherents al trasplantament danyen l'endoteli i aquest dany pot estar darrere de les complicacions primerenques observades després del trasplantament. El Barcelona Endothelium Team del nostre institut treballa en conèixer els mecanismes moleculars implicats en el dany endotelial i en la recerca de fàrmacs que protegeixin l'endoteli i, en conseqüència, previnguin aquestes complicacions.

"Què està passant entre defibrotide i les cèl·lules endotelials? Les instantànies revelen els punts calents del seu romanç".

Aquest és l’engrescador títol del paper publicat recentment a la revista Blood per part de l’equip Barcelona Endothelium Team (BET) de l’IJC. Defibrotide (DF) ha rebut l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per tractar la síndrome d'obstrucció sinusoïdal, una complicació freqüent després del trasplantament de cèl·lules hematopoètiques. DF té un paper reconegut com a agent protector endotelial, encara que el seu mecanisme d'acció precís encara no s'ha dilucidat. L'objectiu del present estudi ha estat investigar la interacció del DF amb les cèl·lules endotelials. Els resultats contribueixen a una millor comprensió dels mecanismes precisos d'acció de DF com a agent preventiu i terapèutic potencial en les diferents situacions patològiques subjacents dany endotelial.

+ info AQUÍ

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40