Beneficis fiscals

La solidaritat de les empreses ofereix avantatges a nivell fiscal, amb la finalitat d'incentivar la col·laboració en projectes socials.

La Fundació Josep Carreras és una entitat no lucrativa acollida a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, reguladora del "règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge". Com a empresa, pots fer la teva aportació i obtenir beneficis fiscals en el marc d'una d'aquestes tres formes:

  • Article 17. Quan l'empresa fa un Donatiu (donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, que no es comuniquen), es beneficia d'una deducció del 35 % en la quota íntegra de l'Impost de Societats, amb un límit del 10% sobre la base imposable. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.
  • Article 25. Quan una empresa signa un Conveni de Col·laboració empresarial per activitats d'interès general, la quantitat donada es considera una despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 18 anys immediats i successius. És una activitat no subjecta a IVA i permet la comunicació de l'acord.
  • Article 6. Contractes de patrocini publicitari. La llei 48/2002 considera que les ajudes econòmiques realitzades a una entitat no lucrativa en virtut d'aquests contractes (definits en l'article 24 de la Llei 34/1998 General de Publicitat), seran considerades despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat. És una activitat subjecta a IVA, deduïble íntegrament per l'empresa excepte a casos especials.

Per a més informació, contacti amb Belén Roldán, responsable d'Aliances Corporatives, que li atendrà personalment: 93 414 55 66 / belen.roldan@fcarreras.es

Pàgina web actualitzada 09/07/2019 16:37:23