Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Beneficis fiscals

Ser solidari té beneficis com saber que ajudes algú, sentir-te bé... però també té beneficis fiscals recollits en la Llei 49/2002 de Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d'Incentius fiscals al mecenatge, per la qual les persones o entitats tindran dret a deduir en la declaració de Renda o Societats els donatius que realitzin a la fundació, atenent a les següents condicions:

 

PERSONES FÍSIQUES

Els primers 150 euros donats a partir de gener de 2015 tindran una deducció en la quota de l'Impost de la Renda del 50% (declaració corresponent a l'exercici 2015) i del 75% (a partir de la declaració corresponent a l'exercici 2016).

A més, la quantitat que superi els 150 euros té una deducció del 27,5% (declaració corresponent a l'exercici 2015) i del 30% (declaració corresponent a l'exercici 2016), addicional a la corresponent als primers 150 euros.

La seva fidelitat com a donant gaudeix d'una desgravació addicional. Aquests últims percentatges s'incrementen fins al 32,5% (declaració corresponent a l'exercici 2015) i 35% (declaració corresponent a l'exercici 2016), respectivament, si en els dos anys anteriors s'haguessin realitzat donatius a una mateixa ONG per import igual o superior.

 

PERSONES JURÍDIQUES

En l'Impost de Societats la deducció en la quota serà del 37,5% (declaració corresponent al període impositiu 2015) i del 40% (a partir de la del 2016), respectivament, si en els dos períodes impositius anteriors s'han realitzat donatius amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior. En un altre cas, la deducció és del 35%.

Pàgina web actualitzada 15/03/2019 10:38:06