Beneficis fiscals

Ser solidari té beneficis com saber que ajudes algú, sentir-te bé... però també té beneficis fiscals recollits en la Llei 49/2002 de Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d'Incentius fiscals al mecenatge, per la qual les persones o entitats tindran dret a deduir en la declaració de Renda o Societats els donatius que realitzin a la fundació, atenent a les següents condicions:

 

PERSONES FÍSIQUES

Els primers 150 euros donats a partir de gener de 2015 tindran una deducció en la quota de l'Impost de la Renda del 50% (declaració corresponent a l'exercici 2015) i del 75% (a partir de la declaració corresponent a l'exercici 2016).

A més, la quantitat que superi els 150 euros té una deducció del 27,5% (declaració corresponent a l'exercici 2015) i del 30% (declaració corresponent a l'exercici 2016), addicional a la corresponent als primers 150 euros.

La seva fidelitat com a donant gaudeix d'una desgravació addicional. Aquests últims percentatges s'incrementen fins al 32,5% (declaració corresponent a l'exercici 2015) i 35% (declaració corresponent a l'exercici 2016), respectivament, si en els dos anys anteriors s'haguessin realitzat donatius a una mateixa ONG per import igual o superior.

 

PERSONES JURÍDIQUES

En l'Impost de Societats la deducció en la quota serà del 37,5% (declaració corresponent al període impositiu 2015) i del 40% (a partir de la del 2016), respectivament, si en els dos períodes impositius anteriors s'han realitzat donatius amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior. En un altre cas, la deducció és del 35%.

Pàgina web actualitzada 15/03/2019 10:38:06