Beneficis fiscals

Ser imparable contra la leucèmia ara té encara més avantatges

Des de l'1 de gener 2020, pots recuperar fins al 80% de la teva aportació deduint els teus donatius a la declaració de la Renda.

Especifica l'import i la freqüència amb què fas o vols realitzar la teva aportació:
Freqüència

Aportació total

Devolució al 2016

La teva col·laboració en la lluita contra la leucèmia gaudeix dels beneficis fiscals recollits en la Llei 26/2014 arran de la qual les persones físiques o empreses tenim dret a deduir els nostres donatius a la declaració de la Renda o Societats. El Reial Decret-Llei 17/2020 del 5 de maig, aprova noves mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. A excepció del País Basc i Navarra que es regulen d'acord als seus règims de finançament autonòmic. 

Porc

Aportació total

-

Devolució el 2020

-

Informació vàlida per al total d'aportacions a entitats benèfiques segons la Llei 26/2014. Aquesta millora fiscal no s'aplica al País Basc ni a Navarra.

Si en els dos anys anteriors has fet un donatiu igual o superior a la nostra Fundació et correspon una desgravació addicional. Veure aquí

Calcular de nou

Informació sobre les recents modificacions fiscals ara més beneficioses per a les persones solidàries:

Impost sobre persones físiques

A partir de la declaració corresponent
a la Renda de l'exercici 2020

Té una deducció afegida.
Renda exercici 2020

La teva fidelitat com a donant gaudeix d’una desgravació addicional

Haver realitzat durant els dos exercicis fiscals anteriors donatius per import igual o superior a la Fundació

Impost per a societats

Qualsevol quantitat

La teva fidelitat com a donant gaudeix d’una desgravació addicional

Haver realitzat durant els dos exercicis fiscals anteriors donatius per import igual o superior a la Fundació

(*) Articles 17, 18 i 20 Llei 49/2002. Quan l'empresa fa un Donatiu (donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, que no es comuniquen per part de l'empresa), es beneficia d'una deducció de fins a un 35% en la quota íntegra de l'Impost de Societats, amb un límit del 10% sobre la base imposable. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

 

Per a qualsevol dubte o consulta, posa't en contacte amb el Departament de Socis i Donatius.

Pàgina web actualitzada 09/11/2022 10:23:26