Celebrem els 25 milions de donants de medul·la òssia en el món

  • Es tracta d'una xifra esperançadora que augmenta les possibilitats de trobar un donant no familiar per a tot malalt que ho necessiti, independentment d'on visqui.

  • Malgrat aquest increment, tant l'ONT com la Fundació Josep Carreras animem els ciutadans a convertir-se en donants de medul·la òssia.

  • L'Estat espanyol compta ja amb més de 175.791 donants, una xifra que en els dos últims anys ha augmentat en més d'un 70% gràcies al Pla Nacional de Medul·la Òssia. A això se sumen les 60.000 unitats de sang de cordó emmagatzemades al nostre país.

  • Segons les dades de l'ONT- REDMO, en el que portem d'any un total de 5.796 persones han decidit convertir-se en donants de medul·la òssia.

  • Durant 2014, REDMO va iniciar 855 recerques de donant compatible. A més, 80 donants de medul·la òssia espanyols van fer efectiva la seva donació.

  • Cada any es diagnostiquen a l?Estat espanyol prop de 5.000 nous casos de leucèmia, molts dels quals necessiten un trasplantament de medul·la òssia.

L'ONT (Organització Nacional de Trasplantaments) i la Fundació Josep Carreras celebrem els 25 milions de donants de medul·la òssia assolits a tot el món. La dada l'han donat a conèixer avui la WMDA, associació que aglutina els principals registres de donants de medul·la òssia del món i la BMDW, associació mundial de donants de medul·la òssia, durant la 41a reunió anual de la EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation), que se celebra a Istanbul.

Tant per l'ONT com per a la Fundació Josep Carreras, es tracta d'una xifra esperançadora, que augmenta les possibilitats de salvar la vida d'aquells pacients necessitats d'un trasplantament de medul·la òssia de donant no familiar. Malgrat això, ambdues institucions animen els ciutadans a informar-se sobre la donació de medul·la òssia i els requisits per convertir-se en donant.

PLA NACIONAL DE MEDUL·LA ÒSSIA

L'Estat espanyol compta ja amb més de 175.791 donants, una xifra que en els dos últims anys ha augmentat en més d'un 70% gràcies al Pla Nacional de Medul·la Òssia. L'ONT va posar en marxa aquest Pla el gener de 2013, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, la Fundació Josep Carreras, professionals i associacions de pacients, amb l'objectiu de duplicar en 4 anys el nombre de donants, fins a arribar als 200.000. Per al seu desenvolupament el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha destinat entre 2013 i 2014 prop de 2 milions d'euros, que han permès cofinançar els tipatges conjuntament amb les Comunitats Autònomes.

Els resultats d'aquest Pla també són esperançadors. Durant 2014 es van inscriure a Espanya 32.929 nous donants de medul·la òssia i, en el que portem d'any aquesta xifra s'ha vist incrementada amb 5.796 nous donants. Aquests donants es complementen amb les més de 60.000 unitats de sang de cordó umbilical disponibles en els 7 bancs públics espanyols. Al nostre país estan emmagatzemades l'11% de totes les unitats disponibles al món. La sang de cordó umbilical és una altra de les fonts de cèl·lules mare sanguínies (progenitors hematopoètics) que s'utilitzen en els trasplantaments de medul·la.

REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA (REDMO)

Les dades de les persones que han decidit convertir-se en donants de medul·la queden registrats en una base de dades d'àmbit nacional. Es tracta del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), que gestiona la Fundació Josep Carreras per delegació del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en col·laboració amb l'ONT. El REDMO és una de les bases de dades nacionals associades al Registre Mundial. El REDMO té subscrits convenis de col·laboració amb totes les Comunitats Autònomes per gestionar la base de dades nacional de donants, el correcte funcionament dels processos de recerca de donant no emparentat i l'obtenció i el transport de la donació.

REDMO treballa amb tots els hospitals públics espanyols que realitzen trasplantaments de medul·la òssia de donant no emparentat (trasplantament al·logènic). REDMO s'encarrega de la recerca dels donants de medul·la òssia o sang de cordó umbilical per a qualsevol pacient espanyol que ho necessiti, tant dins com fora del nostre país si cal, entre els 25 milions de donants de tot el món i gestiona les peticions dels registres homòlegs a l'estranger quan el donant idoni és espanyol.

Durant 2014, REDMO va dur a terme 855 recerques de donant compatible per a pacients. A més, durant el mateix període, 80 donants de medul·la òssia espanyols van fer efectiva la donació per a un pacient estranger o per a un pacient espanyol (43 per a un pacient espanyol i 37 per a un malalt estranger).

Des de 1991, des del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), s'han iniciat 8.788 recerques per a pacients espanyols que han permès localitzar 11.258 donants de medul·la òssia i unitats de sang de cordó umbilical compatibles, gràcies als quals s'han pogut realitzar 4.600 trasplantaments de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical) al nostre país.

A més, el REDMO ha estudiat el grau de compatibilitat de 2.372 donants espanyols i localitzat 1.821 unitats de sang de cordó umbilical per a pacients estrangers, que han permès realitzar 2.158 trasplantaments en altres països.

El REDMO, al llarg d'aquests anys (1991-2014) ha valorat 15.451 donants i unitats de sang de cordó umbilical espanyoles permetent que 6.758 malalts de tot el món poguessin arribar a sotmetre a un trasplantament de progenitors hemopoètics.

25 MILIONS DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA, SUFICIENTS?

Tant l'ONT com la Fundació Josep Carreras agraeixen la generositat dels 25 milions de persones que ja són donants. Però aquesta xifra no sembla suficient, ja que representa menys de l'1% de la població adulta del món. Segons la WMDA, cada 3 minuts es diagnostica en el món un càncer de sang. Moltes d'aquestes persones necessitaran un trasplantament de medul·la òssia. Actualment, es troba donant per a molts pacients, però no per a tots. Aquest és l'objectiu final.

Segons les dades de l'ONT- REDMO la probabilitat de localitzar un donant és del 79% en 3 mesos, sent la mitjana de temps de recerca de donant durant 2014 de 36 dies. Aquest percentatge pot arribar al 100% en nens i superar el 90% en adults si es tenen en compte les unitats de sang de cordó disponibles.

REQUISITS PER SER DONANT

La donació de medul·la òssia pot salvar vides i requereix un procés relativament senzill, tot i que la informació sobre la donació requereix una lectura relaxada. Qualsevol persona d'entre 18 i 55 anys resident a Espanya que gaudeixi de bona salut i s'hagi informat extensament sobre què significa aquest compromís pot inscriure com a donant de medul·la òssia. Convé recordar que, si bé, totes les persones amb aquestes característiques són benvingudes com a donants de medul·la òssia, són especialment necessaris els donants joves (entre 18 i 35 anys).

La donació de medul·la òssia al nostre país és voluntària i altruista. Es regeix pel principi de solidaritat internacional. Qualsevol persona inscrita com a donant de medul·la òssia està a disposició per donar progenitors hematopoètics (cèl·lules mare de la sang) per a qualsevol persona del món que ho necessiti.

Més informació a:

http://www.fcarreras.org/donamedula

http://www.medulaosea.ont.es

Pla Nacional de la Donació de Medul·la Òssia: T. 900.102.688

Pàgina web actualitzada 11/02/2022 12:08:59