Científics de l'IJC obtenen una beca Health Canada

Científics del grup Cèl·lules mare, Càncer mesenquimal i Desenvolupament, dirigit pel Dr. Pablo Menéndez, han obtingut una beca de 350.000 euros la Directiva de Terapias Genéticas y Biológicas (BGTD) de Health Canada, sistema sanitari federal canadenc. El BGTD és l'autoritat que regula els medicaments biològics i els radiofàrmacs per a ús humà al Canadà, en els quals s’inclou la medicina regenerativa mitjançant teràpia cel·lular.

El risc més greu associat amb aquests tractaments és la possibilitat que aquestes cèl·lules puguin provocar càncer en éssers humans. De moment no hi ha manera de diferenciar les cèl·lules mare sanes de les que tenen la capacitat específica per començar a desenvolupar-se de forma cancerosa. El projecte consisteix en desenvolupar maneres d'identificar les cèl·lules mare que poden causar la formació de càncer si s'utilitzen en els éssers humans.

Aquest treball s'ajusta perfectament amb altres línies de recerca d'aquest grup i es durà a terme durant cinc anys.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40