L’equip del Dr. Petriz publica un compendi de mesures per millorar l’anàlisi de les cèl·lules de la sang

El grup de Citòmica funcional, liderat pel Dr. Jordi Petriz, acaba de publicar un estudi a la revista STAR Protocols del grup Cell Press. Es tracta d’un compendi de propostes per estudiar la sang i la medul·la òssia amb la mínima manipulació possible d’aquests fluids biològics. D’aquesta manera es poden estudiar cèl·lules leucèmiques i cèl·lules mare de la sang en el seu estat més nadiu, preservant al màxim la qualitat de la mostra.

Aquest estudi és el resultat de més de 20 anys de recerca i permetrà que la comunitat científica accedeixi a una metodologia menys invasiva i més eficient en l’estudi de les cèl·lules de la sang obtenint, d’aquesta manera, uns resultats més fiables i precisos.

La citòmica estudia les complexes característiques moleculars i bioquímiques en la cèl·lula única. Per a això utilitzen la citometria de flux, una tecnologia que realitza mesuraments (metria) sobre les cèl·lules (cito).

A la sang, la població majoritària la formen els glòbuls vermells (eritròcits), després les plaquetes i finalment els glòbuls blancs (leucòcits). Els mètodes tradicionals per estudiar els glòbuls blancs i les leucèmies han comportat una manipulació prèvia de la mostra (és a dir, abans de passar les cèl·lules per un citòmetre de flux).

Aquesta manipulació generalment implica una lisi (trencament) dels glòbuls vermells, que queden eliminats en la seva majoria. Però el problema és que aquest trencament pot eliminar també leucòcits, cèl·lules mare i també cèl·lules leucèmiques.

Quan s’està estudiant una població molt minoritària (com passa en l’estudi de la malaltia residual), aquests tractaments per eliminar els glòbuls vermells poden provocar alteracions importants en els resultats perquè es poden eliminar cèl·lules leucèmiques i no veure-les quan realment sí que hi són.

Passa el mateix en el cas de les cèl·lules mare necessàries per un trasplantament de medul·la òssia. Aquestes cèl·lules formen una població molt minoritària i, si es perden leucòcits, la xifra és menys precisa. Per predir l’èxit d’un trasplantament has d’infondre una quantitat mínima de cèl·lules mare de la sang. Si el número no és correcte, podria passar que estiguessis infonent menys cèl·lules de les que el pacient necessita per reconstituir la medul·la òssia.

Per tal de millorar la fiabilitat d’aquests resultats, el grup del Dr. Petriz proposa fer servir unes molècules que permeten “pintar” aquelles cèl·lules que tenen nucli (que serien tots els leucòcits) i així discriminar tot allò que és leucòcit de tot allò que no ho és, sense fer cap separació ni tractament de la mostra.

D’aquesta manera quan aquestes cèl·lules “pintades” les fas passar pel citòmetre de flux només veus les cèl·lules que tenen nucli i estan intactes.  És un pas relativament senzill que permet preservar al màxim la qualitat de la mostra.

Amb aquest compendi, l’equip del Dr. Petriz posa a disposició de la comunitat científica una metodologia innovadora per millorar el coneixement de les cèl·lules de la sang i, en conseqüència, per detectar d’una forma més eficient les cèl·lules leucèmiques.

Pàgina web actualitzada 19/01/2022 10:40:17