ES | CA

.

TU TAMBÉ POTS TRIAR COM VOLS QUE ET RECORDIN


Incloure la Fundació Josep Carreras en el testament solidari és ser part d'un futur sense leucèmia.

En què podem transformar la teva solidaritat?

UNA LLAR LLUNY DE CASA

La Concepción serà sempre recordada com la precursora del programa de pisos d'acollida de la Fundació Josep Carreras. El seu habitatge, deixat en herència el 1994 i molt proper a l'Hospital Clínic de Barcelona, es va convertir en el primer pis d'acollida del programa. Des d'aleshores, ha allotjat a 155 pacients hematològics i les seves famílies durant el seu tractament oncològic.

Clàudia, ja expacient d'un limfoma, va ser una de les persones que va poder restablir-se al pis de la Concepción.

PROGRAMA DE PISOS D'ACOLLIDA PER A PACIENTS

Després del pis de la Concepción van arribar el de la Consuelo, el 2007, i quatre més que la Fundació va poder comprar i adequar per als pacients en tractament que han de passar llargues temporades lluny de casa.

Actualment, el programa de pisos d'acollida compta amb sis habitatges propers als principals hospitals trasplantadors de Barcelona, convertits en una segona llar per a més de 450 famílies

EQUIPAMENT PER L'INSTITUT DE RECERCA

Una herència o llegat permet dotar l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras de material tecnològic per investigar al més alt nivell. També ens ajuda a augmentar els recursos dedicats a la recerca de les malalties hematològiques malignes, des de les més comunes fins a les menys freqüents.

Així va ser el cas del testament solidari de la Natividad, que va permetre adquirir el separador cel·lular FACS ARIA, i que avui porta una placa amb el seu nom. 

 

 

MILLORES TÈCNIQUES PEL REDMO

Un testament solidari també permetrà que el Registre de Donants de Medul·la Òssia, REDMO, pugui continuar invertint en millores tècniques i comptar amb els últims avenços tecnològics disponibles.

L'objectiu: optimitzar les cerques i trobar el millor donant en el menor temps possible, per a tots els pacients que necessitin un trasplantament i no disposin d'un familiar compatible.

Què es pot incloure en un testament solidari?

tipus de bens

Béns mobles

Béns mobles

Joies, mobiliari, etc.

Béns immobles

Pisos, cases, terrenys, etc.

Efectiu

Import en metàl·lic o diners de les entitats financeres.

Cartera de valors i assegurances de vida

Accions, fons d'inversió, assegurances de vida, etc.

Fer testament és una decisió important. Resolem els dubtes més freqüents

Els nostres projectes d'investigació en leucèmia infantil

FAQ 1

És incloure en el teu testament una o vàries ONG, sense perjudicar en cap cas els teus hereus legítims.

Existeixen diferents maneres d'incloure la Fundació en el teu testament solidari: llegar un bé concret (llegat), nomenar-la cohereva, o si no tens hereus, nomenar-la hereva universal.

Fer testament és deixar clares les últimes voluntats i fer més senzills els tràmits a la família.

És un acte de responsabilitat, i una manera de reflexionar sobre el que tenim i sobre qui en farà un millor ús. 

Pots nomenar la nostra entitat cohereva junt amb altres entitats o persones físiques.

Si ja has fet testament, pots reconsiderar deixar una part de forma solidària sense perjudici per als teus hereus.

El testament es pot canviar totes les vegades que es desitgi sense cap tipus d'explicació.

Es tracta d'un procediment ràpid, senzill i econòmic. Sempre és més recomanable fer un testament davant notari.

 

Si tens més dubtes, podem ajudar-te i assessorar-te sense compromís.

Deixa'ns les teves dades, o contacta amb el nostre equip de testament solidari:

Albertina Grau

Albertina Grau
Responsable d'herències i llegats
900 32 33 34
herencias@fcarreras.es

.

SÍ, vull descarregar el dossier informatiu i rebre més informació sobre herències i llegats solidaris.

* Camp obligatori

Fundació Internacional Josep Carreras contra la Leucèmia farà servir la informació que proporcioni en aquest formulari per estar en contacte amb vostè.

Si no ets soci o col·laborador de la Fundació, les teves dades passaran a integrar-se en un fitxer de la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia que té per finalitat dur a terme accions comercials, de promoció i qualsevol altre tipus d'activitats que permetin a l'entitat tenir difusió mediàtica i/o ajudin a fidelitzar quant al seu objecte social. La informació es gestionarà internament per part dels departaments de la Fundació que ho requereixin per a l'exercici de les seves funcions. En cap cas se cediran les teves dades a cap tercer sense el consentiment previ de la persona interessada. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la normativa de protecció de dades dirigint-te per escrit al responsable del tractament: Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia, a l'adreça C/Muntaner, 383, 2n. 08021, Barcelona o a l'email herencias@fcarreras.es. Amb la introducció de les teves dades al formulari, consenteixes expressament que la Fundació Josep Carreras pugui mantenir amb tu comunicacions a través de correu electrònic o trucades telefòniques amb la intenció d'informar-te sobre les actuacions de l'entitat i/o fidelitzar.

La leucèmia en xifres

0000

nous casos diagnosticats cada any

00

dels càncers infantils. És el més freqüent.

00

de les leucèmies d'adults encara no s'aconsegueixen curar.

2022 Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ©
Muntaner 383, 2º - 08021 Barcelona
93 414 55 66 - herencias@fcarreras.es

Demana més informació sense compromís

Descarrega el dossier informatiu