Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia

El tercer dissabte de cada mes de setembre es celebra el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia i Sang de Cordó Umbilical, una iniciativa de la World Marrow Donors Association (WMDA). El seu objectiu és recordar als ciutadans de tot el món la importància de la donació de medul·la òssia.

  • Aconseguir un mínim de 400.000 donants el 2020, amb un augment anual de 40.000, repte actual de l'ONT i de les comunitats autònomes.
  • Des de la posada en marxa del Pla Nacional de Medul·la (2013), el nombre de donants haurà augmentat en un 133% en finalitzar 2016.
  • La donació de medul·la es regeix per la solidaritat internacional. La recerca mundial garanteix a tots els pacients les mateixes possibilitats de trobar un donant de medul·la o una unitat de cordó umbilical, visquin on visquin.
  • Segons les dades de l'ONT i el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras, avui a l'Estat espanyol es troben donants no emparentats en el 90% dels casos, en un temps mitjà de 33 dies.

El Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia i Sang de Cordó Umbilical és una iniciativa de l'Associació Mundial de Registres Donants de Medul·la Òssia (WMDA en les seves sigles en anglès). El seu objectiu és recordar als ciutadans de tot el món la importància de la donació de medul·la (progenitors hemopoètics o cèl·lules mare sanguínies) i la necessitat d'informar-se adequadament abans de prendre una decisió que pot salvar vides.

L'Associació Mundial de Registres de Donants de Medul·la Òssia se suma d'aquesta manera a la campanya internacional que des de fa alguns anys venien organitzant per aquestes mateixes dates els països del sud d'Europa, entre ells l'Estat espanyol. Aquest registre internacional aglutina les dades de tots els donants de medul·la òssia i sang de cordó umbilical que hi ha al món, entre ells els que existeixen al nostre país.

En l'actualitat, més de 28 milions de persones a tot el món són ja donants de medul·la, xifra a la qual s'afegeixen els més de 650.000 cordons de Sang de Cordó Umbilical (SCU) emmagatzemats al món. L'Estat espanyol compta ja amb més de 230.000 donants de Medul·la Òssia i al voltant de 60.000 cordons emmagatzemats en bancs públics, el que representa prop del 10% de totes les reserves mundials de SCU. El nostre país és el segon al món, després dels Estats Units, amb més unitats de SCU emmagatzemades.

El nostre país també ha realitzat un important esforç en aquests últims anys per modernitzar el sistema de donació de medul·la òssia i incrementar el nombre de donants. El gener de 2013, l'ONT i les comunitats autònomes, en col·laboració amb les societats científiques i les associacions de pacients, van posar en marxa el Pla Nacional de Medul·la Òssia amb l'objectiu d'arribar als 200.000 donants a finals de 2016, objectiu que es va aconseguir un any abans del previst.

Aquest Pla ha comptat amb el suport econòmic del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que ha destinat en aquests 4 anys prop de 2,32 milions d'euros (830.000 euros anuals des de 2013), per finançar conjuntament amb les Comunitats Autònomes els tipatges.

A finals del passat any, l'ONT i les comunitats autònomes van acordar renovar el Pla Nacional de Medul·la, amb un nou repte: aconseguir un mínim de 400.000 donants el 2020, amb un augment anual de 40.000 donants.

Els resultats d'aquest nou Pla ja han començat a donar els seus fruits. De fet, l'Estat espanyol superarà aquest any els 250.000 donants, segons les previsions de l'Organització Nacional de Trasplantaments i del Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), que esperen finalitzar 2016 amb més d'un quart de milió de donants. En el que portem d'any la donació de medul·la creix a un ritme de 120 nous donants diaris.

Des de la posada en marxa del Pla Nacional de Medul·la (2013) el nombre de donants haurà augmentat en un 133% en finalitzar aquest any, si es compleixen les previsions de l'ONT.

El 1990, quan es va constituir el REDMO, el nostre país comptava únicament amb 102 donants.

La ONT- REDMO, la Fundació Internacional Josep Carreras, les Societats Científiques, juntament amb les associacions de pacients i la resta d'integrants del Pla Nacional de Medul·la Òssia, feliciten els ciutadans espanyols per aquesta fita i els animen a informar-se sobre la importància de aquest tipus de donació ia seguir donant medul·la òssia i sang de cordó umbilical, dues de les principals fonts de cèl·lules mare sanguínies que poden necessitar-se per a trasplantament.

SOLIDARITAT INTERNACIONAL

També recorden que la donació de Medul·la Òssia i la de Sang de Cordó Umbilical es regeixen per la solidaritat internacional. Quan les dades d'un donant s'inscriuen en el Registre de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras, aquests passen automàticament al Registre Mundial, on queden a disposició de qualsevol pacient en el món que ho necessiti.

En el moment en que un pacient necessita un trasplantament d'aquest tipus, l'hematòleg es posa en contacte amb el REDMO (Registre Espanyol de Medul·la Òssia) que inicia la recerca al nostre país tant entre els donants de medul·la òssia com entre les unitats de sang de cordó emmagatzemades i si en les dades nacionals no troba un donant adequat, estén la cerca al Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia (BMDW).

Precisament, el caràcter internacional i en xarxa de la recerca garanteix que tots els pacients tinguin les mateixes possibilitats de trobar un donant de medul·la o una unitat de cordó umbilical, amb independència del país del qual procedeixen.

Segons les dades de l'ONT actualment es troba un donant o una unitat de sang de cordó umbilical al REDMO o en els registres internacionals per prop del 90% dels pacients, en un temps mitjà de 33 dies, encara que l'objectiu final és aconseguir l'autosuficiència completa.

SOBRE LA DONACIÓ I EL TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA

Recordem els requisits essencials per ser donant de medul·la òssia:

• Tenir entre 18 i 55 anys, (tot i que les persones inscrites en el registre poden ser donants fins als 60 anys)

• Estar sa, és a dir, no patir cap malaltia susceptible de ser transmesa al receptor. Els interessats tampoc poden patir cap malaltia que pugui posar en perill la seva vida pel fet de la donació.

• També és important tenir en compte que no es pot donar medul·la per a un pacient concret, sinó per a qualsevol persona compatible que ho necessiti, independentment d'on resideixi.

• Ser donant de medul·la significa adquirir un compromís per a tota la vida. Suposa entrar a formar part d'un selecte club mundial, de persones sanes i solidàries, que saben que en qualsevol moment poden cridar-les per salvar la vida d'un pacient anònim en qualsevol lloc del món

Leucèmia aguda, limfoma i mieloma múltiple són les principals malalties que poden beneficiar-se d'un trasplantament de medul·la òssia. Al nostre país, cada any prop de 5.000 persones són diagnosticades de leucèmia aguda, al voltant de 7.000 de limfoma i prop de 2.000 de mieloma múltiple. D'altra banda, la leucèmia és el càncer infantil més freqüent. Suposa un 30% de les malalties hemato-oncològiques pediàtriques. El 70% dels pacients que poden beneficiar-se d'aquest tipus de trasplantament, necessiten un donant no familiar.

Més informació a:

FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS CONTRA LA LEUCÈMIA - REDMO

ONT

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40