L’Institut Josep Carreras identifica un marcador de mala evolució en el limfoma de Hodgkin

► El limfoma de Hodgkin és un dels càncers actualment més curables. Més del 85% dels pacients es recupera favorablement. No obstant això, hi ha un 15% de malalts que no responen a la teràpia i que segueixen tenint una supervivència reduïda.

► El Dr. Manel Esteller, director de l’Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras, publica avui a la revista Blood, el descobriment d’un marcador que permet predir quin pacient amb limfoma de Hodgkin presentarà el curs clínic agressiu, i serà per tant un cas d'especial risc.

El limfoma de Hodgkin és un dels càncers hematològics més freqüents* i constitueix un exemple de com la investigació mèdica ha canviat el pronòstic de la malaltia. Si fa unes dècades era un tumor de pèssima evolució clínica en gairebé tots els pacients diagnosticats, la introducció de nous fàrmacs l'ha convertit en un tumor curable en un 85% dels casos. No obstant això, hi ha un 15% de limfomes de Hodgkin que no responen a la teràpia i que segueixen tenint una supervivència reduïda. Avui, un article publicat a la revista Blood, l'òrgan oficial d'expressió de la Societat Americana d'Hematologia (ASH), pel grup del Dr. Manel Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), Professor de Recerca ICREA i catedràtic de Genètica a la Universitat de Barcelona, ​​descobreix un marcador que permet predir quin pacient amb limfoma de Hodgkin presentarà el curs clínic agressiu, i serà per tant un cas d'especial risc.

Imatge al microscopi òptic d'un limfoma de Hodgkin, amb la formació arrodonida característica del mateix denominada cèl·lula de Reed-Sternberg just al centre de la fotografia.

 "Estàvem estudiant al laboratori gens que regulessin químicament un tipus de material genètic, l'ARN, i l'activitat estigués perduda en càncer, i vam trobar que era el cas pel gen ALKBH3. A més era curiós que la seva inactivitat només succeïa en un tipus de tumor, els limfomes, i especialment en el limfoma de Hodgkin.” - comenta el Dr. Esteller sobre l'article a la revista Blood i afegeix - "Estudiant milers de molècules d'ARN vam descobrir que l’absència d'expressió del gen ALKBH3 al limfoma de Hodgkin indueix un augment de les proteïnes anomenades col·làgens, que constitueixen la matriu extracel·lular on habiten les cèl·lules tumorals. és a dir, el que passa en aquests pacients és que les cèl·lules canceroses canvien el microambient on es troben per poder estar més "còmodes" i poder proliferar millor. I aquest subgrup de casos és el més maligne perquè no troben en l'espai que les envolta barreres que puguin frenar el seu creixement. És important conèixer amb anterioritat quin pacients de pertanyen a aquesta classe ja que són els candidats ideals per assajar nous fàrmacs, incloent medicaments epigenètics usats per tractar altres càncers de la sang com la síndrome mielodisplàsica o el limfoma cutani. " - declara l'investigador.

* Segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica de 2019, els limfomes suposen més de 10.500 nous diagnòstics cada any a l’Estat espanyol. Al 2019, 1.486 de limfoma de Hodgkin i 9.082 de limfomes no Hodgkin.

 

Informació sobre l’article:

Esteve-Puig R, Climent F, Piñeyro D, Domingo-Domènech E, Davalos V, Encuentra M, Rea A, Espejo-Herrera N, Soler M, Lopez M, Ortiz-Barahona V, Tapia G, Navarro T, Cid J, Farré L, Villanueva A, Casanova I, Mangues R, Santamarina-Ojeda P, Fernández AF, Fraga MF, Piris MA, Kol N, Avrahami C, Moshitch-Moshkovitz S, Rechavi G, Sureda A, Esteller M. Epigenetic Loss of m1A RNA Demethylase ALKBH3 in Hodgkin Lymphoma Targets Collagen Conferring Poor Clinical Outcome. Blood, DOI: 10.1182/blood.2020005823, 2020.

LINK A ARTICLE

Pàgina web actualitzada 18/09/2020 10:32:45