Noves dianes epigenètiques identificades per al tractament potencial del mieloma múltiple

Investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras han identificat alteracions epigenètiques en el mieloma múltiple i han demostrat l'eficiència d'un compost que reverteix aquestes alteracions, obrint la porta a un nou fàrmac terapèutic en el tractament del mieloma múltiple.

El mieloma múltiple és un tipus de càncer incurable que representa l'1% de tots els càncers i es produeix quan un tipus de cèl·lula sanguínia (cèl·lules plasmàtiques) s'expandeix de manera incontrolable en la medul·la òssia. La majoria dels pacients amb mieloma pateixen complicacions relacionades amb l'esquelet durant el curs de la malaltia, com dolor ossi sever i fractures patològiques, entre d’altres, que afecten tant la seva qualitat de vida com la supervivència en general. Les cèl·lules mesenquimals estromals són essencials en la formació i funció de la medul·la òssia i de l'os. Està ben documentat que les cèl·lules mesenquimals estromals es troben alterades en pacients amb mieloma múltiple i això contribueix a la progressió de la malaltia.

El grup del Dr. Esteban Ballestar acaba de publicar un estudi a la revista Nature Communications en el qual han identificat i caracteritzat alteracions epigenètiques en cèl·lules mesenquimals estromals de pacients amb mieloma múltiple, que es troben associades amb les funcions alterades d'aquestes cèl·lules en l’afectació òssia del mieloma.

Aquestes alteracions no modifiquen la informació genètica de les cèl·lules, però sí la seva capacitat per utilitzar-la, donant lloc a un funcionament anòmal de la cèl·lula afectada.

L'equip ha demostrat que les cèl·lules plasmàtiques canceroses del mieloma poden induir aquestes alteracions epigenètiques en les cèl·lules mesenquimals estromals, donant lloc a la reducció en la seva capacitat per formar os.

A més, l'equip ha identificat un compost, anomenat CM-272, prèviament desenvolupat per l'equip del Dr. Felipe Prósper, que és capaç de revertir aquestes alteracions epigenètiques així com les funcions alterades de les cèl·lules mesenquimals estromals de pacients amb mieloma. La identificació de les alteracions epigenètiques i l'ús de CM-272 per revertir-les, pot representar un avenç important cap a noves opcions terapèutiques en el tractament del mieloma múltiple.

Aquest estudi, els primers autors del qual són el Dr. Antonio García-Gómez i la Dra. Tianlu Li, s'ha realitzat en col·laboració amb els equips de la Dra. Mercedes Garayoa (Centre d'Investigació del Càncer, Salamanca), el Dr. Felipe Prósper i el Dr. Xabier Agirre (Centre d'Investigació Mèdica Aplicada, Navarra) i el Dr. Manel Esteller (Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras).

Aquesta investigació ha estat finançada per l'Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que va finançar al Dr. Antonio García, la Multiple Myeloma Research Foundation i el Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, cofinançada per fons FEDER.

Pàgina web actualitzada 30/04/2021 18:22:46