Dra. Idoya Lahortiga

La Dra. Idoya Lahortiga va guanyar la Beca FUNDACIÓN CAJA MADRID / FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS l'any 2004.

Va dedicar l'ajuda, de 30 000 euros, a desenvolupar el seu projecte: Identificació dels gens implicats en la síndrome 3q21q26, significat de la sobre expressió del gen EVI1 i disseny de noves estratègies terapèutiques mitjançant la siRNA (short interferina RNA) en neoplàsies mieloides al departament de Genètica de la Universitat de Navarra.

L'any 2007, la Dra. Lahortiga va guanyar una altra beca d'investigació científica que patrocina la Fundació Josep Carreras. En aquest cas, va ser la beca europea EHA, de la qual la Dra. Lahortiga va dedicar els 40 000 euros al projecte Investigation of MYB as a target for therapy in T-cell acute Lymphoblastic Leukaemia, al Flemish Institute for Biotechnology de Leuven, Bèlgica.

Actualment, la Dra. Lahortiga col•labora en el CIMA (Centre d'investigació Mèdica Aplicada) de la Universitat de Navarra.

Li hem preguntat com avança la investigació de les leucèmies i les altres hemopaties, i ens ha comentat el següent:

"Durant els darrers anys i gràcies a la beca nacional i, anys després, a la beca internacional de la Fundació Josep Carreras, he pogut investigar en el camp de les malalties hematològiques malignes.

La leucèmia limfoblàstica aguda de cèl•lules T (LLA-T, segons les sigles en anglès) és el tipus de càncer més freqüent en nens i adolescents, i en particular, a aquells d'entre dos i tres anys. Les cèl•lules T ens protegeixen de l'atac d'organismes externs com els virus o les bactèries, eliminant tant les cèl•lules infectades com les anormals (canceroses). En aquesta malaltia, les cèl•lules T encara immadures es produeixen a una velocitat elevada, i impedeixen un funcionament correcte del sistema immune, fet que fa que els afectats siguin més susceptibles a les infeccions. Per ara, el tractament per aquests pacients és la quimioteràpia; no obstant això, és important seguir investigant en les causes de la malaltia per tal d'aconseguir tractaments menys tòxics i més eficaços.

El desenvolupament d'aquest tipus de leucèmia es produeix per causa de la cooperació d'alteracions en diversos gens, fet que suposa que no sols és important descobrir els gens afectats, sinó també les combinacions que provoquen la malaltia, tractant de definir possibles dianes terapèutiques, així com mirar de trobar compostos químics que puguin produir la diferenciació (maduració) de les cèl•lules i puguin emprar-se com a tractament.

El nostre objectiu és estudiar les causes de la proliferació desmesurada de les cèl•lules, que són desconegudes en un 80% dels pacients. Aquests "defectes" als gens són majoritàriament críptics; no poden detectar-se "a simple vista" amb tècniques mol•leculars de major resolució com els "arrays" o la seqüenciació massiva. No obstant això, la limitació per usar aquestes tècniques és l'elevadíssim cost econòmic. El recolzament d'empreses i entitats a la investigació científica és de vital importància per poder fer realitat el somni de trobar una teràpia personalitzada, específica i eficaç per cada pacient amb leucèmia."

Més informació a: http://www.unav.es/noticias/071005-05.html

  • Idoya Lahortiga
Pàgina web actualitzada 26/09/2023 20:46:19