El Govern espanyol ha concedit a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) totes les beques que s'havien presentat

  • Els tres grups del IJC que van postular per a les Beques de Projectes d'Investigació en Salut (formalment conegudes com Beques FIS) de l'Institut de Salut Carlos III, han vist les seves beques concedides. Aquestes tindran una durada de tres anys.

  • Que una institució rebi el 100% de les beques que sol·licita és una cosa molt excepcional.

Aquest tipus de finançament estable, posat en pràctica durant els darrers anys, és la manera en què els científics, tradicionalment, han pogut mantenir els seus equips de recerca, finançar els costosos materials necessaris per dur a terme els experiments científics i planejar la seva investigació.

En el panorama econòmic espanyol actual hi ha menys beques disponibles per part del Govern espanyol per a projectes de recerca que anys enrere. En els darrers anys, de les dues convocatòries anuals obertes, totes dues han disminuït el nombre de beques atorgades i de recursos oferts per finançar els projectes. Les beques sempre han estat altament competitives, de manera que els grups nous tenen moltes dificultats per començar i els grups establerts són avaluats en detall per decidir si han de seguir sent becats o no.

En aquest context, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras està molt satisfet d'haver rebut aquestes tres beques. Tres sobre tres és un resultat excel·lent i excepcional en la situació actual.

 

La Dra. Clara Bueno ha estat guardonada amb una beca per a un projecte de "Simulació genòmica i cel·lular de la leucèmia limfoblàstica aguda del lactant amb reordenació MLLAF4". Aquest projecte estudiarà una rara forma de leucèmia de mal pronòstic en nounats. A causa del baix nombre de pacients ja que és una malaltia mortal, el seu estudi és molt difícil. El grup d'estudi de les cèl·lules mare mesenquimals i el càncer està desenvolupant un model cel·lular per estudiar la malaltia en el laboratori.

 

La beca atorgada al Dr. Josep Maria Ribera és per a un projecte de "Seqüenciació de nova generació davant citometria de flux d'alta sensibilitat per a la detecció de la malaltia residual en la leucèmia aguda limfoblàstica infantil i de l'adult (LLA)". Quan els pacients estan aparentment curats és vital detectar si queden cèl·lules leucèmiques, que poden causar que la malaltia reaparegui. Les últimes tecnologies seran comparades amb el mètode estàndard actual per descobrir si són més precises i evitar falsos negatius (en què el pacient és declarat lliure de malaltia quan en realitat no ho està). Moltes tècniques utilitzades en recerca són més precises que els exàmens clínics tipus, però han de passar estàndards de seguretat estrictes abans de ser posades en pràctica. 

El grup dirigit pel Dr. Francesc Solé treballarà durant tres anys en el projecte de "Estudi en subclons dels canvis genètics de mostres de pacients amb Síndromes Mielodisplàstiques (SMD) 5q- tractats amb lenalidomida (Revlimid®)". Aquest projecte estudiarà els gens que fan que els pacients de SMD es tornin resistents a la teràpia amb lenalidomida amb l'objectiu de millorar el pronòstic d'aquests pacients.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40