El grup de recerca “Cèl·lules mare, càncer mesenquinal i Desenvolupament” descriu per primera vegada l’anàlisi immunofenotípic

Aquest equip de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, del Campus Clínic-UB, també ha quantificat unes cèl·lules hematopoètiques durant el desenvolupament fetal humà

La Dra. Clara Bueno, juntament amb altres membres del grup de recerca “Cèl·lules mare, càncer mesenquimal i desenvolupament” el Campus Clínic-UB (Alejandra Sanjuan-Pla, Álvaro Muñoz-López i Pablo Menéndez) ha liderat un estudi publicat a la revista Leukemia en el qual descriu per primera vegada la generació de limfòcits B1 durant el desenvolupament sanguini. Aquests limfòcits B1 són els “grans desconeguts” i, a més de tenir un paper rellevant en infeccions, s’han associat a leucèmies. 

> Per a més informació fes clic AQUÍ.

Recentment, aquest grup de recerca de l'IJC ha publicat altres estudis. Així, per exemple, destaquem un nou article de revisió sobre la leucèmia limfoblàstica aguda infantil t (4; 11) / MLL-AF4 + B publicat a Blood. Aquest treball dirigit per la Dra. Alejandra Sanjuan-Pla, se centra en tot el que es coneix sobre aquesta forma de leucèmia, en algunes peculiaritats de l'estudi d'una malaltia que apareix en pacients tan joves i fa esment del que el grup espera de l'aplicació de noves tecnologies en aquest camp de recerca. (Pots llegir l'article original fent clic AQUÍ).

D'altra banda, la Dra. Alessandra Giorgetti també ha publicat un treball científic en la revista Stem Cell Reports que descriu una nova forma de generar neurones de cèl·lules mare de la sang (aquestes cèl·lules donen naixement a tota mena de cèl·lules diferents a la sang). Les neurones són cèl·lules especialitzades del sistema nerviós que transmeten missatges a través de senyals elèctrics i químic. El grup està interessat en generar poblacions de cèl·lules com aquestes i també veure què és el que va malament quan una cèl·lula es torna leucèmica. Aquestes cèl·lules són una valuosa eina per testar possibles teràpies relacionades amb la toxicitat i eficàcia de nous fàrmacs. Aquests estudis són essencials abans de provar un possible tractament amb pacients, o fins i tot amb ratolins.

Què és la leucèmia MLL-AF4 +, el tipus de leucèmia que investiga aquest grup?

Molt poc freqüent, desconeguda a nivell científic, incurable i amb un origen prenatal. Així podríem descriure la leucèmia limfoblàstica aguda MLL-AF4+. Precisament sobre aquest tipus tan característic de leucèmia porta diversos anys treballant l'equip del Dr. Pablo Menéndez, director científic del Campus Clínic-UB de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, del qual formen part la Dra. Clara Bueno, la Dra. Alejandra Sanjuan o la Dra. Alessandra Giorgetti.

El càncer infantil és molt diferent del càncer en adults. Les investigacions més recents apunten que en alguns casos la neoplàsia pot tenir un origen prenatal i, per tant, apareix durant la gestació. La leucèmia limfoblàstica pro-B del lactant és un tumor infantil incurable a dia d'avui. El projecte del Dr. Menéndez pretén avançar en el coneixement d'aquest càncer pediàtric de molt mal pronòstic que, per ser poc freqüent i afectar molt pocs nens a l'any arreu del món, fa que no sigui una línia prioritària per a les fonts habituals de finançament .

La leucèmia infantil amb reordenament del gen MLL (resultant de la translocació genòmica 4; 11) es caracteritza per alts nivells de resistència als fàrmacs actuals i un 70% de pacients presenta infiltració del sistema nerviós central. Aquesta infiltració és probablement la major causa de mort en aquests nadons i té molta relació amb la nul·la resposta a la teràpia actual.

L'objectiu principal d'aquest projecte de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és aconseguir identificar el fenotip de la població responsable de la invasió de cèl·lules leucèmiques en el sistema nerviós central per així poder determinar el perfil antigènic sobre el qual s'han d'adreçar noves estratègies terapèutiques. Assolir aquesta fita permetrà sens dubte millorar la qualitat de vida d'aquests nens afectats per aquesta leucèmia tan agressiva que a dia d'avui segueix presentant un 80% de mortalitat després de 4-5 anys.

L'estudi d'aquest tipus de leucèmia és especialment complicat a causa de la curta edat dels pacients i de les poques mostres cel·lulars amb les què es compta. A diferència de molts altres tipus de càncer no hi ha un model cel·lular animal d'aquesta malaltia que permeti experimentar les nostres estratègies terapèutiques. A més, hi ha una estabilitat sorprenent en la seqüència genètica d'aquests pacients, la qual cosa vol dir que algun altre factor desconegut també està jugant-hi un paper determinant.

Actualment, l'equip del Dr. Menéndez està centrat en crear un model cel·lular enfocat a estudiar profundament la manera en què es desenvolupa aquest tipus de leucèmia. En paral·lel, també està creant una col·lecció de mostres de pacients que proporcionaran molta més informació ja que els estudis previs han estat realitzats a partir d'una quantitat molt petita de mostres.

Encara que ja fa diversos anys que aquest equip porta a terme aquest projecte des del Campus Clínic-UB de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, la subvenció del Consell Europeu de Recerca permetrà a l'equip intensificar la progressió de l'estudi d'aquesta malaltia i augmentar ostensiblement la velocitat d'obtenció dels resultats.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40