Equip tècnic

Gerència

Secretaria científica

Secretaria general

REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia)

Direcció REDMO
Dr. Enric Carreras

Directora Adjunta REDMO
Dra. Juliana Villa

Coordinació institucional
Núria Marieges

Coordinació tècnica i Departament de sang de cordó umbilical
Cristina Fusté

Coordinació tècnica i Departament de sang de cordó umbilical
Mar Sánchez

Departament de donants
Cristina Bueno

Departament de donants
Núria Giménez

Departament de Work ups
Cecilia Montesinos

Departament de donants
Serrat Marieges

Departament de Work ups
Mariam Pérez

Departament de Work ups
Isabel Monteagudo

Departament de Work ups
Jordi Martínez

Departament de pacients
Ana Pertusa

Departament de pacients
Ana Montesinos

Departament de pacients
Clara Rosés

Departament de pacients
Mavi Díaz

Departament de pacients
Emma Montenegro

Departament de pacients
Beatriz Patiño

Departament de sang de cordó umbilical
Montse Rebagliato

Comptabilitat
Carolina Salillas

Comptabilitat
Raissa Dardet

Màrqueting

Socis i donatius

Herències
Albertina Grau

Administració de socis i donatius
Anna Grau

Aliances corporatives

Iniciatives solidàries
Regina Díez

Iniciatives Solidàries
Claudia Nogués Pérez

Iniciatives solidàries

Frank Pérez

Iniciatives solidàries

Marta Giménez

Fidelització i campanyes
Mireia Bel

Fidelització i campanyes
Vanessa Iglesias

E-Marketing

Experiència del Pacient

Alexandra Carpentier de Changy

Social Media Manager
Inés Martí

Comunicació institucional
Marta Fernández

Qualitat i Compliance
Anna Giner

Pisos d'acollida i administració de socis

Informàtica

Atenció al públic

Pàgina web actualitzada 17/09/2021 13:04:04