Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
ets perfecte per a altres

A l'atenció dels membres del Patronat de la Fundació Josep Carreras:

Benvolgut Patró,

Per a la seva informació avui posem en marxa una campanya d'àmbit estatal per promoure la donació de medul·la òssia. Aquesta s'anomena "Ets perfecte per a altres" i s'ha dut a terme conjuntament amb la Organització Nacional de Trasplantaments i en col·laboració amb el grup Mediaset España.

Com ja saben, els pacients de leucèmia, sovint, necessiten un trasplantament de medul·la òssia per poder tenir una oportunitat de curació. Només 1 de cada 4 persones en aquesta situació disposarà d’un germà/na compatible. Per a la resta de pacients, la nostra Fundació buscarà un donant de medul·la òssia idoni entre els més de 23 milions de donants que hi ha arreu del món (més de 160.000 espanyols).

Actualment encara no aconseguim trobar un donant compatible per a tots els pacients en recerca. També queda palès el desconeixement d'aquest tipus de donació per part d'una gran part de la societat. Per això, la campanya "Ets perfecte per a altres" pretén omplir aquest buit informatiu de forma clara, concisa i per a tots els públics, també mirant de corregir els habituals errors o dubtes davant d'aquest tipus de donació: confusió entre la medul·la òssia i la medul·la espinal, etc.

Trobaran més informació a:

www.eresperfectoparaotros.com

Moltes gràcies.

Afectuosament,

Departament de Comunicació