Ets perfecte per a altres

Sabies que pots ser perfecte per a altres? Informa't ara sobre la donació de medul·la òssia. 

Presentem "Ets perfecte per a altres" amb l'objectiu d'incrementar els donants de medul·la òssia a l’Estat espanyol 

- La donació de medul·la òssia és una de les poques donacions que es poden realitzar en vida i la única en la qual, les cèl·lules donades es regeneren completament.

- Arreu del món hi ha 23 milions de donants de medul·la òssia, més de 160.000 d'ells són espanyols. El Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia, posat en marxa el 2013 per l’ONT i la Fundació Josep Carreras, ha aconseguit que s’inscriguin prop de 60.000 nous donants, d’entre ells més de 23.500 des de principis de 2014.

L'ONT (Organització Nacional de Trasplantaments / Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat), i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, inicien avui una campanya de promoció de la donació de medul·la òssia a nivell de tot l’Estat espanyol anomenada "Ets perfecte per a altres". Aquest projecte, realitzat en col·laboració amb el grup Mediaset i que es prolongarà fins a mitjans d'octubre, sent el 27 de setembre el Dia Europeu del Donant de Medul·la Òssia. Aquesta campanya pretén informar la societat per incrementar el nombre de donants de medul·la òssia actius a tot l’Estat. 

La donació de medul·la òssia

La donació de medul·la òssia és una de les poques donacions que es poden realitzar en vida i la única en la qual, les cèl·lules donades es regeneren completament. Els donants de medul·la òssia són fonamentals per a moltes persones que pateixen leucèmia o altres hemopaties malignes ja que només 1 de cada 4 malalts a l’espera d'un trasplantament de moll d'os disposa d'un donant familiar compatible. En la resta dels casos s'ha de recórrer a la recerca d'un donant no familiar idèntic o una unitat de sang de cordó umbilical a través del programa REDMO, de la Fundació Josep Carreras, que treballa en coordinació amb l'ONT des dels seus inicis el 1994 .

Gràcies als donants de medul·la òssia voluntaris, els hospitals espanyols que realitzen trasplantaments de medul·la òssia pertanyents al sistema nacional de salut, van poder dur a terme el 2013: 483 trasplantaments (382 procedents de medul·la òssia i sang perifèrica, i 101 procedents d'unitats de sang de cordó umbilical). El programa REDMO de la Fundació Josep Carreras ha coordinat, des dels seus inicis, més de 6.000 trasplantaments de medul·la òssia de donant no emparentat amb el pacient.

A dia d'avui, els donants inscrits a REDMO des de principis de 2014 són 23.500 una xifra que pràcticament duplica la de 2013 en el mateix període de temps.

Encara que les campanyes promocionals que s'han pogut realitzar en els últims temps han incrementat el nombre de donants considerablement, encara no aconseguim trobar un donant compatible per a tots els pacients en recerca. També queda palès el desconeixement d'aquest tipus de donació per part d'una gran part de la societat. Per això, la campanya "Ets perfecte per a altres" pretén omplir aquest buit informatiu de forma clara, concisa i per a tots els públics, també mirant de corregir els habituals errors o dubtes davant d'aquest tipus de donació: confusió entre la medul·la òssia i la medul·la espinal, etc.

La recerca de donants de medul·la òssia i sang de cordó umbilical a l’Estat espanyol

La Fundació Josep Carreras, en coordinació amb l'ONT, té subscrits convenis de col·laboració amb totes les comunitats autònomes per garantir la coordinació en les tasques de promoció de la donació i el correcte funcionament dels processos de recerca de donant no emparentat i obtenció de la donació. REDMO treballa amb tots els hospitals públics espanyols que realitzen trasplantaments al·logènics de medul·la òssia de donant no emparentat. D'aquesta manera, REDMO s'encarrega de la recerca dels donants de medul·la òssia o sang de cordó umbilical voluntaris per a qualsevol pacient espanyol que ho necessiti i gestiona les peticions dels registres homòlegs a l'estranger quan el donant idoni és espanyol. Durant el 2013, REDMO va dur a terme 859 recerques de donant compatible per a pacients espanyols. A més, durant el mateix període, 43 persones al nostre país van donar medul·la òssia per a pacients espanyols o estrangers que ho necessitaven. A més, 77 unitats de sang de cordó umbilical de mares espanyoles es van utilitzar per a pacients a nivell nacional i 243 per a pacients d'altres països.

Principals dades sobre la donació de medul·la òssia i leucèmia i les altres malalties hematològiques malignes

- Cada any a l’Estat espanyol emmalalteixen 5.000 persones de leucèmia aguda, unes 7.000 reben un diagnòstic de limfoma i al voltant de 2.000 de mieloma múltiple.

- La leucèmia és el càncer infantil més freqüent, suposa un 30% dels càncers pediàtrics.

- Pot inscriure com a donant de medul·la òssia o sang perifèrica qualsevol persona sana entre 18 i 55 anys, si bé són preferibles els donants menors de 35 anys.

- La donació de medul·la òssia no suposa cap risc per al donant i el cos regenera les cèl·lules donades al 100% en pocs dies.

Saps que pots ser perfecte per a altres?

Informa't sobre la donació de medul·la òssia a www.fcarreras.org o a www.ont.es. O truca al telèfon del Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia al 900 102 688.

www.eresperfectoparaotros.com

Pàgina web actualitzada 11/02/2022 12:08:59