Fundació Caixa Girona

L'any 2009 Caixa Girona va fer una aportació destinada al manteniment dels pisos d'acollida que la Fundació posa a disposició de pacients amb pocs recursos i les seves famílies durant els períodes de tractament. L'any 1998 va patrocinar el concert benèfic del Centenari del Camp del FC Barcelona.

Pàgina web actualitzada 15/03/2019 10:38:07