Fundación Renta

Des de 2006 fins a 2011 va contribuir als objectius de la Fundació, a través del patrocini de la Campanya de Sensibilització anual o finançant el manteniment dels pisos d'acollida.

www.fundacionrenta.com

Luis Hernández Renta Corporación

"Donar suport a causes com la de la Fundació Josep Carreras forma part de l'àmbit d'actuació de la Fundació Renta Corporación. En aquest cas col·laborem amb un projecte necessari i gestionat de forma eficaç".

Luis Hernández, President de Renta Corporación.

Pàgina web actualitzada 15/03/2019 10:38:07