Es resol gràcies a l’epigenètica un misteri del càncer de fa més de quaranta anys

Abans que es descobrissin les primeres mutacions en oncogens en el càncer humà a principis dels 80, la dècada de 1970 va aportar les primeres dades que suggerien alteracions del material genètic en els tumors. En aquest context, la prestigiosa revista Nature va publicar el 1975 l'existència d'una alteració específica de la cèl·lula transformada: a un ARN encarregat de portar un aminoàcid per construir les proteïnes (ARN de transferència) li faltava una peça, l'enigmàtic nucleòtid "Y".

Després d'aquesta observació destacada, el més absolut silenci i desconeixement ha regnat durant quaranta-cinc anys sobre les causes i conseqüències de no posseir la base correcta en aquest ARN.

En  un article que s’acaba de publicar a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) pel grup del Dr. Manel Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, professor d'investigació ICREA i catedràtic de Genètica a la Universitat de Barcelona, es ​​resol aquest misteri descrivint que en les cèl·lules canceroses s'inactiva epigenèticament la proteïna que genera el nucleòtid "Y", originant tumors petits però altament agressius.

«Des del descobriment original de 1975 s’ha desenvolupat molta feina bioquímica per caracteritzar els enzims implicats en els diferents passos que porten al desitjat nucleotid "Y", una guanina hipermodificada, però sense connectar aquesta caracterització amb el seu defecte en la biologia tumoral. Nosaltres hem construït el pont entre aquests dos móns al demostrar que el silenciament epigenètic del gen TYW2 és la causa de la pèrdua de l'esquiu nucleòtid "Y"», explica el Dr. Esteller sobre l'article a la revista PNAS i afegeix «el bloqueig epigenètic del gen TYW2 ocorre principalment en càncer de còlon, estómac i úter. I té conseqüències indesitjables per a una cèl·lules sana: el “carter” (ARN) que envia el senyal per produir els “maons” del nostre cos (proteïnes) comença a acumular errors i la cèl·lula adquireix un aspecte diferent, allunyat de l'epiteli normal, que anomenem mesenquimal i que s'associa amb l'aparició de metàstasi. En aquest sentit, quan estudiem pacients amb càncer de còlon en estadis precoços, la lesió epigenètica de TYW2 i la pèrdua del nucleòtid "Y" s'associa a aquells tumors que, encara que de mida petita, ja comporten una menor supervivència de la persona. Ens agradaria explorar ara la manera de tornar l'activitat del gen TYW2 i restituir l'enyorada peça "Y" al càncer per poder tancar el cicle d'aquesta història que es va iniciar de forma tan brillant el 1975, en les albors de la biologia molecular moderna», conclou l'investigador.

Pàgina web actualitzada 17/09/2021 13:04:08