Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Entrevista al Dr. Petriz, investigador del grup de citòmica funcional

El doctor Jordi Petriz és reconegut internacionalment per les seves contribucions a l’àrea de l’estudi de les cèl·lules mare, al desenvolupament de tècniques per aïllar-les i conrear-les, com també a la comprensió del seu procés biològic i la seva contribució als processos tumorals. És investigador principal del grup de citòmica funcional de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Ens pots descriure què és la citometria de flux? 

La citometria de flux és una tècnica que duu a terme mesures (metria) sobre les cèl·lules (cito). Per exemple, si volem estudiar les cèl·lules que formen la leucèmia, podríem dir que les pintem amb diferents colors, que són bàsicament marcadors fluorescents. Així, preparem combinacions de múltiples colors per ser detectades en el citòmetre. Habitualment, en l’estudi de les leucèmies es combinen entre vuit i deu marcadors amb colors diferents; en el futur proper incrementarem els colors per identificar molt millor les cèl·lules relacionades amb l’inici i el seguiment de la malaltia. Aquestes combinacions de colors, utilitzades per identificar els diferents tipus de leucèmies, són definides per grups d’especialistes d’arreu del món i provades i validades pels laboratoris de referència abans d’incorporar-les al diagnòstic clínic. Quan les cèl·lules entren en el citòmetre són impulsades a una gran velocitat, cosa que permet estudiar-les d’una en una, a més de processar milers de cèl·lules en pocs segons. Durant poques milionèsimes de segon, cada cèl·lula dispersa la llum i també emet llum fluorescent com a conseqüència de la interacció amb els làsers del citòmetre. L’ordinador permet emmagatzemar dades de fins a milions de cèl·lules per cada mostra i representar els resultats gràficament.

Quines aplicacions té la citometria de flux?

Els citòmetres de flux s’utilitzen per al diagnòstic i per a la recerca. Des del nostre grup de recerca de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), ens centrem en l’estudi de limfomes i leucèmies i analitzem l’expressió dels marcadors de la cèl·lula que són importants per al diagnòstic. Per exemple, l’estudi de les cèl·lules mare CD34+ i CD34- normals i patològiques (les causants de determinats tipus de leucèmies) permetrà preveure la resposta del tractament amb quimioteràpia en el pacient abans de ser aplicat. Quant a la utilització de la citometria de flux en el camp de la recerca, comparem cèl·lules mare sanes i leucèmiques per conèixer com funciona el mecanisme pel qual alguns pacients no responen als tractaments de quimioteràpia.

Quins estudis dueu a terme en el vostre grup de citòmica funcional?

El nostre grup es relaciona diàriament amb els doctors especialistes dels serveis clínics del nostre hospital per poder desenvolupar mètodes diagnòstics més eficaços i transferir-los a la rutina clínica habitual. Alguns d’aquests mètodes ja s’han transferit, altres s’estan transferint. Mentrestant, continuem desenvolupant nous assajos: per exemple, per mirar de predir l’èxit de la immunoteràpia.

En quina mesura pot ajudar la citometria de flux en la recerca de les hemopaties malignes?

La citometria és l’eina que més ens ha permès avançar en el coneixement d’aquestes malalties tan complexes. Juntament amb el desenvolupament dels anticossos monoclonals i de la síntesi de noves molècules fluorescents, estem sent capaços d’identificar amb una sensibilitat extraordinària la presència de cèl·lules malignes en una magnitud que fa pocs anys era impensable. Aquests esforços ja no solament dupliquen o tripliquen la sensibilitat de la citometria, sinó que fins i tot ens permeten trobar una cèl·lula maligna entre un milió de cèl·lules sanguínies. Pot ser que, en un futur no gaire llunyà, tinguem biosensors implantats en el nostre sistema sanguini, com a sistema de vigilància per detectar precoçment l’emergència de cèl·lules preleucèmiques. En definitiva, la recerca també consisteix a trobar-se en el moment ideal i en el moment oportú. Si amb petits recursos podem arribar a desenvolupar grans projectes, imagineu el que podrem aconseguir amb més recursos. Aquesta és la gran oportunitat que ens brinda l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i que no desaprofitarem. Des del meu punt de vista, mirar pel microscopi o el citòmetre és pràcticament el mateix. Investigar requereix saber buscar el moment adequat, planificar els experiments de la millor manera possible i apassionar-se per mirar de trobar aquelles cèl·lules que, altrament, se’ns podrien escapar si no estem prou atents i que, sens dubte, un dia ens ajudaran a comprendre els mecanismes de com curar la leucèmia.

Pàgina web actualitzada 30/06/2020 14:05:36