Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Notable reducció del temps de localització d’un donant compatible Barcelona, 30 de gener de 2003.

Notable reducció del temps de localització d’un donant compatible Barcelona, 30 de gener de 2003. El Registre de Donants de Medul·la Òssia, REDMO, va localitzar el passat any 239 donants compatibles per a pacients amb leucèmia i d’altres malalties simi

Notable reducció del temps de localització d’un donant compatible

Barcelona, 30 de gener de 2003. El Registre de Donants de Medul·la Òssia, REDMO, va localitzar el passat any 239 donants compatibles per a pacients amb leucèmia i d’altres malalties similars candidats a trasplantament de progenitors hemopoètics (a partir de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical). El Registre, creat per la Fundació Josep Carreras l’any 1991, ha proporcionat des d’aleshores més de 1.100 donants compatibles.

Una dada a destacar de la gestió de REDMO és la constant reducció de la mitjana de temps de localització de donant compatible any rere any. El 2002 aquesta mitjana de temps va ser de 68 dies, xifra molt inferior als 80 dies de mitjana que es van comptabilitzar l’any 2001. Això es deu a una més completa tipificació dels donants voluntaris registrats i a la introducció de noves plataformes tecnològiques al REDMO que agilitzen el procés de recerca de donant compatible a la xarxa internacional de registres de donants.

Cada any es registra també un augment dels donants voluntaris de medul·la òssia registrats al REDMO que resulten compatibles amb pacients de l’Estat. Els donants espanyols, després dels d’Estats Units i Alemanya, ocupen el tercer lloc en nombre de donacions compatibles per a pacients espanyols.

En el cas de la donació de sang de cordó umbilical, la importància de les donacions espanyoles és molt més alta, ja que més del 40% de les unitats de sang de cordó que s’usen per al trasplantament a pacients espanyols procedeixen de Bancs de sang de cordó de l’Estat. Això és conseqüència del fet que Espanya ocupa el segon lloc, rere els Estats Units, en unitats de sang de cordó emmagatzemades amb un 10% de les unitats de cordó umbilical existents als bancs de sang de cordó de tot el món.

La sang de cordó umbilical veu cada dia enfortit el seu paper de terapèutica alternativa al trasplantament de medul·la òssia i creix la proporció de l’ús d’unitats de sang de cordó com a font de progenitors hemopoètics. Els trasplantaments a partir de sang de cordó umbilical suposen ja un 20% del total. De la mateixa manera, els trasplantaments a partir de sang perifèrica, recentment autoritzats al nostre país, han obtingut una gran acceptació.

El REDMO compta actualment amb més de 46.500 donants voluntaris de medul·la registrats, dels quals 42.500 han estat ja tipificats i estan disponibles per a aquells pacients que precisen d’un trasplantament. L’any passat, 30 donacions espanyoles van resultar compatibles amb pacients de la resta del món, la meitat de les quals van ser unitats de sang de cordó umbilical.
El Registre té també accés als més de 8 milions de donants de medul·la registrats al món.

Només el 25 - 30% dels pacients amb leucèmia i malalties similars en espera d’un trasplantament de progenitors hemopoètics disposen d’un donant familiar compatible. En la resta dels casos s’ha de recórrer a un trasplantament de la pròpia medul·la o a la recerca d’un donant no emparentat compatible. A l’Estat espanyol la promoció i recerca de donant compatible de medul·la òssia, sang perifèrica i sang de cordó umbilical la porta a terme la Fundació Josep Carreras – mitjançant REDMO – de manera gratuïta. La Fundació va crear el REDMO amb l’objectiu d’aconseguir que “cap pacient amb leucèmia o malalties similars quedés sense una oportunitat de curació per no disposar de donant familiar compatible”.

Pàgina web actualitzada 07/08/2020 13:21:51