La Fundació Carreras confia la direcció del REDMO

Barcelona, 16 de gener de 2002 - La Fundació Josep Carreras ha confiat la direcció del REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) al Dr. Enric Carreras i Pons, Cap de la Secció de Trasplantament Hemopoètic de l’Hospital Clínic de Barcelona des de l’any 1994, per motiu del traspàs del Prof. Ricardo Castillo el passat mes de novembre. Sota la direcció del Prof. Castillo, el REDMO ha assolit fites molt importants: convenis de col·laboració amb la pràctica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles i el Ministeri de Sanitat espanyol, augment constant del número de donants de medul·la registrats que actualment superen els 40.000, extraordinari impuls de la donació i obtenció d’unitats de sang de cordó umbilical i la important xifra de 1.000 donants compatibles localitzats per a malalts en espera d’un trasplantament. Tot i la important tasca desenvolupada, encara queda molt camí per recórrer. El Dr. Carreras afirma que els seus objectius prioritaris són: “seguir desenvolupant la tasca iniciada pel Prof. Castillo i potenciar, agilitzar i adaptar a les noves tecnologies totes i cadascuna de les activitats desenvolupades pel REDMO”. Per a ell, aquesta nova etapa professional significa “un reconeixement a la tasca desenvolupada durant més de 20 anys en el camp del trasplantament hemopoètic i un repte personal”. El Dr. Carreras va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona en la qual es va llicenciar l’any 1975. Es va especialitzar en Medicina Interna i en Hematologia i Hemoteràpia, i es va doctorar l’any 1984. A més, ha ampliat els seus coneixements als Hospitals Fred Hutchinson Cancer Research Center i MD Anderson dels EUA. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional íntegrament a l’Hospital Clínic de Barcelona, al qual es va incorporar com a Metge Resident l’any 1980. Posteriorment, va ocupar els càrrecs de Metge Assistent (1983), Adjunt interí (1984) i, finalment, adjunt per concurs de mèrit del Servei d’Hematologia (1985). L’any 1995 va guanyar, per Concurs de Mèrit, la plaça de Cap de la Secció de Trasplantament Hemopoètic. Entre les seves participacions a societats mèdiques, cal destacar que ha estat vocal de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (AEHH), i membre del Comitè d’Experts en Trasplantaments de Progenitors Hemopoètics de l’ONT (Organització Nacional de Trasplantaments) fins a finals de l’any passat. És membre de l’Associació Europea d’Hematologia (EHA); de la Societat Americana per al Trasplantament, i del comitè editorial de la revista Bone Marrow Transplantation. També és membre actiu dels següents grups de treball: Comitè de complicacions infeccioses i no infeccioses del Grup Espanyol de Trasplantament; Chronic Leukaemia Working Party, Late effects Working Party i Autoimmune Diseases Working Party de l’European group for Blood & Marrow Transplantation (EBMT) i del Chronic Leukaemia Working Party de l’International group for Bone Marrow Transplantation Registry (IBMTR). Ha publicat més de 150 articles per a revistes mèdiques; 60 ponències nacionals i internacionals; 50 capítols de llibres; 250 comunicacions a congressos nacionals i internacionals, i ha editat el Manual del Trasplantament Hemopoètic i el Manual Pràctic de l’Hematologia Clínica.

Pàgina web actualitzada 20/04/2021 12:04:22