La Fundació Josep Carreras encapçala el rànquing de fundacions més transparents de l’Estat espanyol

El nou informe 'Construir confiança 2016' de la Fundación Compromiso y Transparencia analitza la transparència i les pràctiques de bon govern de 103 fundacions espanyoles empresarials, familiars i de celebritats. La Fundació Josep Carreras i la Fundació Mario Losantos del Camp encapçalen el rànquing de fundacions familiars i fundacions de celebritats pel que fa a compromís i transparència.

"La Fundació Josep Carreras compleix amb tots els requisits demandats. Cal destacar el document que aquesta fundació s'anomena Codi ètic i de bon govern, que, en realitat, no és pròpiament un codi sinó un informe de compliment de recomanacions de bon govern. Es tracta d'una excel·lent pràctica que va més enllà de l'elaboració d'un codi, ja que informa del grau de compliment efectiu de les recomanacions", destaca l'informe.

La Fundación Compromiso y Transparencia (abans Fundación Compromiso Empresarial) es va constituir l'any 2007 per un grup de professionals procedents del món de l'empresa, l'acadèmia i el sector no lucratiu per impulsar el bon govern, la transparència, la rendició de comptes i l'impacte social de les institucions.

Llegir l'informe complet

Llegir article

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40