La Fundació Josep Carreras ha invertit ja 4 milions d’euros

A partir de les beques per a la recerca s’han publicat gairebé 300 articles a revistes mèdiques especialitzades 30 d’abril de 2002 - La Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia ha invertit ja quatre milions d’euros en suport a la recerca científica des de la seva creació l’any 1988. Mitjançant beques anuals a joves investigadors, la Fundació dóna suport a la recerca amb l’objectiu de trobar una curació per a la leucèmia i millorar el tractament i la qualitat de vida dels pacients. Amb motiu de la Junta de Patronat celebrada aquest mes d’abril, l’entitat ha encarregat un informe dels resultats de les beques que ofereix anualment. A partir d’aquest informe es conclou que les beques de suport a la recerca científica han originat la publicació de gairebé 300 articles a revistes mèdiques especialitzades. Els articles sumen un factor d’impacte total de 1.126 i un factor d’impacte mitjà per article de 4,2. El factor d’impacte es calcula en funció del JCR (Journal Citation Reports), que és una base de dades produïda per l’ISI (Institute of Scientific Information) de Filadèlfia, EUA. El JCR és l’única base de dades que permet fer avaluacions de revistes científico-tècniques (més de 4.600 revistes de 60 països). El factor d’impacte mitjà assolit pels articles publicats a partir de treballs finançats per la Fundació Carreras són equiparables als de grans centres hospitalaris estatals. Les revistes que més àmpliament han difós la tasca dels científics finançats per l’entitat han estat Haematologica (28 articles); Bone Marrow Transplant (27); Blood (26); British Journal of Haematology (17), i Leukemia (7), d’entre les publicacions internacionals, i Medicina Clínica (34 articles), i Sangre (8), d’entre les revistes de l’Estat. També s’han publicat articles sobre projectes finançats per la Fundació a revistes com Science o Nature, publicacions amb un molt elevat factor d’impacte. Les línies de projectes científics finançats per l’entitat han abastat tots els aspectes de les hemopaties malignes: la recerca de la seva causa; el diagnòstic, el pronòstic i el tractament mitjançant trasplantaments de progenitors hemopoètics, així com d’altres procediments terapèutics innovadors. A banda dels nombrosos articles publicats, cal esmentar el notable nombre de llibres, comunicacions a congressos i publicacions a revistes no especialitzades que han generat els recursos de la Fundació versats a la recerca científica. La Junta de Patronat de la Fundació Internacional Josep Carreras, es congratula pels importants resultats dels projectes científics finançats per l’entitat. La Junta del Patronat de l’entitat la formen destacats científics espanyols i nordamericans així com empresaris, juristes i publicistes. El Sr. Josep Carreras i el Prof. Ciril Rozman n’ocupen la presidència i vice-presidència respectivament.

Pàgina web actualitzada 28/02/2021 04:45:41