La Fundació Josep Carreras ha localitzat donant compatible per a 1.000 pacients en espera d’un trasplantament

A Catalunya hi ha més de 6.700 donants de medul·la òssia 6 de febrer de 2002 - La Fundació Internacional Josep Carreras va crear el REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) amb l’objectiu d’aconseguir que “cap pacient de leucèmia quedés sense una possibilitat de curació per no disposar d‘un donant familiar compatible”. El REDMO compta actualment amb 44.414 donants de medul·la voluntaris registrats, dels quals gairebé 40.000 ja estan tipificats i estan disponibles per a aquells malalts que precisin un trasplantament de medul·la òssia. Catalunya, amb 6.771 donants de medul·la registrats, és una de les comunitats de l’Estat amb més alt índex de donacions per número d’habitants. Només el 25-30% dels pacients de leucèmia i malalties similars en espera d’un trasplantament de medul·la òssia disposen d’un donant familiar compatible. En la resta dels casos s’ha de recórrer a un trasplantament de la pròpia medul·la o la recerca d’un donant no familiar compatible. A l’Estat espanyol, la recerca de donants compatibles de medul·la òssia les porta a terme la Fundació Josep Carreras – mitjançant el REDMO – de manera gratuïta. L’any 1989 es va fer el primer trasplantament de sang de cordó umbilical a l’Estat espanyol. Des d’aleshores s’ha consolidat com una alternativa possible al trasplantament de medul·la òssia. Els avantatges d’aquest tipus de trasplantament és la menor exigència de compatibilitat la qual cosa facilita la recerca d’un donant compatible, la menor capacitat de les cèl·lules d’induir la malaltia “empelt contra hoste” i la disponibilitat immediata de les cèl·lules a trasplantar, ja que resten emmagatzemades als Bancs de cordó. El trasplantament de sang de cordó umbilical està especialment indicat per a malalts pediàtrics i joves de menys de 40 kg. de pes. El REDMO és l’entitat oficialment encarregada a l’Estat espanyol de realitzar les recerques de sang de cordó umbilical, paral·lelament a les de medul·la òssia. L’Estat espanyol, amb gairebé 10.700 unitats de sang de cordó emmagatzemades, és el primer d’Europa i segon del món, al darrera dels Estats Units, en nombre total d’unitats de sang de cordó emmagatzemades. El REDMO té també accés als més de 7,5 milions de donants existents al món. Gràcies a la solidaritat internacional, el REDMO ha localitzat des de la seva creació l’any 1991 donant compatible per a 1.000 pacients, 193 dels quals es van localitzar el passat any 2001.

Pàgina web actualitzada 16/01/2021 06:24:22