La Fundació Josep Carreras i ICREA promouen una conferència sobre nous abordatges en la recerca del càncer

• El congrés se centra en l'heterogeneïtat clonal del càncer. Fins fa una dècada tots els estudis científics es centraven en entendre la cèl·lula maligna com un únic tipus cel·lular. Els nous mètodes de seqüenciació massiva, bioinformàtica i els models experimentals del càncer en animals han revelat que no fem front a un únic tipus de cèl·lula tumoral sinó a un conjunt de cèl·lules tumorals diferents entre si.

El 6 i 7 de març el Paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona acull alguns dels màxims experts internacionals en heterogeneïtat clonal del càncer. Aquest concepte implica la necessitat d'un nou abordatge en la recerca i en el tractament del càncer. Aquest és el tema central de la Conferència ICREA-Fundació Josep Carreras "Heterogeneïtat tumoral i evolució del càncer: des de la bioinformàtica fins a la pràctica clínica".

Aquest esdeveniment compta amb científics nacionals d'excepció com el Prof. Josep Tabernero, de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron (VHIO); el Prof. Joan Seoane, professor ICREA i membre del mateix centre; la Prof. Núria López-Bigas, professora ICREA i membre de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB); el Dr. Jaume Mora, cap d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona; el Prof. David Torrents, professor ICREA i membre de Barcelona Supercomputing Center, el Prof. Pablo Menéndez, professor ICREA i director científic del Campus Clínic-UB de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i el Prof. Ignacio Varela, investigador principal del Institut de Biotecnologia i Bioenginyeria de la Universitat de Cantàbria. A nivell internacional destaquen líders mundials com el Prof. Carlo Maley, de la School of Life Science de l'Arizona State University; el Prof. John Dick, del Princess Margaret Center a Toronto; el Prof. Peter Dirks, del Sick Children Hospital de Toronto; la Prof. Christina Curtis de la Stanford University School of Medicine; el Prof. Eric Hollander del Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle o el Prof. Alberto Bardelli, President de l'Associació Europea d'Investigació Oncològica, entre d'altres (veure programa complet).

Els avenços que s'han produït en biologia molecular i genòmica en els últims deu anys han fet que s'iniciï una nova etapa en la recerca translacional del càncer. La visió del càncer, que abans es basava en l'estudi del tumor com un conjunt homogeni de cèl·lules malignes per l'adquisició seqüencial de mutacions driver, ha virat fins haver de considerar el tumor com un conjunt de subclons diferents.

Ja el 1976, Nowell va considerar l'evolució dels tumors d'acord a la teoria de Darwin i va proposar que la inestabilitat genètica és la responsable de l'heterogeneïtat en les cèl·lules tumorals. Aquest concepte conclou que tots els tumors són ecosistemes de clons cel·lulars que evolucionen. Això és fonamental per al maneig clínic dels pacients, tant per al diagnòstic com per al tractament i seguiment de la malaltia.

Els estudis que demostren aquesta teoria han anat guanyant en complexitat al llarg dels últims anys. Gràcies a la citogenètica i seqüenciació Sanger, i posteriorment als estudis de FISH i més recentment de seqüenciació massiva s'ha realitzat un avenç exponencial en la caracterització genètica del càncer. Per tant, l'estudi del càncer s'ha convertit en un complex procés evolutiu i adaptatiu de diversificació genètica.

L'heterogeneïtat clonal genera per tant moltes qüestions: com aconseguir atacar cèl·lules malignes tan diferents entre si?, per què uns pacients tenen recaigudes i altres no?, arribarem mai a aconseguir respostes completes en els pacients a llarg termini usant monoteràpies dirigides o serà necessari combinar fàrmacs i tractaments?, hauríem d'aplicar aquest coneixement emergent a la forma en què es mesura la malaltia mínima residual en els estudis de seguiment? ...

Durant dos dies, destacats investigadors i metges es reuniran per revisar els reptes actuals en el diagnòstic, tractament, seguiment del càncer i la resistència a les teràpies. També es discutirà sobre les futures estratègies i eines per disseccionar l'heterogeneïtat intratumoral des del punt de vista de recerca bàsica i clínica.

+ informació a http://www.icreafijcconference.com

Sobre ICREA

ICREA és una fundació finançada pel govern català i dirigida pel seu patronat. ICREA va néixer en resposta a la necessitat de noves fórmules de contractació que permetessin competir en igualtat de condicions amb altres sistemes d'investigació, orientant-se a la contractació exclusiva del personal científic i acadèmic més extraordinari i de més talent.

ICREA és una institució oberta que treballa colze a colze amb les universitats i els centres de recerca catalans per integrar els investigadors ICREA en el sistema de recerca català.

ICREA ofereix a investigadors d’arreu del món places permanents d'investigadors a Catalunya. Amb els anys ha arribat a ser sinònim d'excel·lència acadèmica a escala mundial.

Cada any ICREA ofereix noves places i segueix promovent la recerca a Catalunya. Col·laboració, obertura internacional i excel·lència són els senyals distintius d'ICREA.

ICREA compta amb 258 investigadors de tots els camps del coneixement, des de filòsofs fins astrofísics, que porten a terme les seves investigacions en 50 institucions de Catalunya.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40