La Fundació Josep Carreras i l'Hospital Clínic de Barcelona firmen un conveni de col.laboració per potenciar la recerca clínica

La Fundació Josep Carreras aporta 1.000.000 € a l’Hospital Clínic amb la finalitat de renovar i ampliar la Unitat d’Assajos Clínics de l'Institut d'Hematologia i Oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Aquest conveni obre les portes a la col·laboració dels científics de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras amb els metges i investigadors clínics de l’Hospital Clínic de Barcelona en matèria bàsica, translacional i bioinformàtica.

Malgrat els avenços aconseguits en els últims anys, encara perdem dos de cada deu nens i la meitat dels pacients adults. L’èxit dels nous tractaments es basa en la translació dels resultats de la investigació bàsica a la pràctica clínica.

Tant la Fundació Josep Carreras com l’Hospital Clínic de Barcelona tenen la voluntat d’impulsar conjuntament la investigació científica, la docència i la formació en el camp de la leucèmia i d’altres hemopaties malignes.

Arran de la necessitat d’avançar en aquests camps, es va crear un comitè paritari de treball composat per representants de l’Hospital Clínic i de la Fundació i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras  que han estat treballant per poder materialitzar el present conveni de col·laboració. L'acord l'han firmat el Sr.Josep Carreras, President de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i el Dr.Josep Mª Piqué, Director General del Clínic.

Una de les primeres accions de la Fundació Josep Carreras en suport de la hematologia clínica va ser el finançament de la unitat de trasplantament de l’Hospital Clínic de Barcelona l’any 1989. Amb aquest nou conveni de col·laboració s’assolirà la completa remodelació de la unitat d’assajos clínics que beneficiarà tant als pacients amb malalties malignes de la sang com també als afectats d’altres tumors ja que permetrà augmentar el nombre  i l’abast  dels assajos clínics en aquestes àrees.

Els nous descobriments sobre les alteracions genètiques i metabòliques responsables del creixement i expansió dels tumors fan possible diferenciar entre les cèl·lules sanes i les cancerígenes o leucèmiques. En els darrers anys s'han proposat un gran nombre de fàrmacs que podrien atacar les cèl·lules malignes de forma selectiva i deixar intactes les cèl·lules sanes. Aquests nous fàrmacs, que bloquegen diferents vies metabòliques, cal assajar-los de forma ràpida ja que podrien suposar un tractament eficaç per a aquells pacients que no responen als actuals. Aquesta activitat s'ha de dur a terme a través d'assajos clínics que preservin la integritat dels pacients, aprovats pels comitès d'ètica dels hospitals i en espais adequats i suficients per realitzar-los.

"Cada vegada més, el tractament indicat per als pacients amb càncer ve determinat pel perfil genètic dels tumors, el que representa un canvi radical en l'estratègia per abordar aquest conjunt de malalties", assenyala el Dr. Álvaro Urbano Ispizua, Director del Institut d'Hematologia i Oncologia del Clínic. L'èxit dels nous tractaments es basa en la translació dels resultats de la recerca biomèdica a la pràctica clínica. "Aquest acord que avui signen la Fundació Josep Carreras i el Clínic, permetrà que els avenços en matèria de nous fàrmacs arribin d'una forma molt més ràpida a la societat", afegeix.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:18:48