Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

La quimioteràpia

La quimioteràpia consisteix en la utilització de medicaments que destrueixen les cèl·lules leucèmiques. Segons el tipus de leucèmia, pot administrar-se un únic tipus de medicament, tanmateix el que és habitual és combinar dos o més fàrmacs.

Algunes quimioteràpies s'administren per via oral però la majoria s'injecten per via intravenosa. En pacients que necessiten repetides injeccions per aquesta via es fa necessària la implantació d'un catèter, que consisteix en un tub fi i flexible que s'inserta en una vena gran, generalment una vena del braç, del tòrax (per sota la clavícula) o del coll. A través del catèter s'administren tots els medicaments, evitant la molèstia de les puncions repetides.

Els medicaments administrats per via intravenosa o per via oral penetren al corrent sanguini i arriben a les cèl·lules malignes en la major part de l'organisme. D'altra banda, aquest no és el cas de les cèl·lules que puguin ser presents al sistema nerviós central, ja que es troben protegides per una barrera consistent en una xarxa de vasos sanguinis que filtren la sang que arriba al cervell i a la medul·la espinal. Per arribar a les cèl·lules leucèmiques presents en el sistema nerviós central, és necessari aplicar quimioteràpia intratecal, que consisteix en la injecció de medicaments anticancerosos directament al fluid espinal del cervell mitjançant una punció a la part inferior de la columna vertebral. Pot ocórrer una situació similar amb les cèl·lules leucèmiques acantonades en els testicles i per aquest tractament, a vegades, s'ha de recórrer a la radioteràpia.

La quimioteràpia s'administra per cicles: un període de tractament al qual segueix un període de recuperació i, a continuació, un altre cicle de tractament. En alguns casos, el pacient pot ser tractat de manera ambulatòria, com a pacient de dia en un hospital, a la consulta del metge o, fins i tot, al seu domicili. De tota manera, segons el tipus de medicament administrat i l'estat físic del pacient, pot ser necessari l'ingrés hospitalari.

Efectes secundaris de la quimioteràpia

Depenen del tipus de medicament administrat. Com és el cas en altres tractaments, poden variar d'una persona a una altra. En termes generals, la quimioteràpia afecta les cèl·lules en procés de multiplicació. En efecte, aquest tipus de cèl·lules es divideix amb més freqüència que les cèl·lules sanes i són més susceptibles a la quimioteràpia. De tota manera, és possible que el tractament afecti certes cèl·lules sanes. Per exemple, les cèl·lules, la multiplicació de les quals també és ràpida, com les cèl·lules sanguínies; les cèl·lules del cuir cabellut, i les de l'aparell digestiu poden resultar danyades per la quimioteràpia. Això pot originar una disminució de la resistència de l'organisme a les infeccions, per la qual cosa els pacients poden presentar abatiment; pèrdua de cabell; predisposició a hematomes o hemorràgies; nàusees; vòmits, i infeccions bucals. La majoria d'efectes secundaris desapareixen gradualment durant els períodes de remissió entre cicles de tractament, o quan aquest darrer ha cessat.

Certs medicaments anticancerosos poden afectar la fertilitat dels pacients. En les dones, la menstruació pot ser irregular i arriba fins i tot a desaparèixer, amb símptomes propis de la menopausa com sufocacions i sequedat vaginal. En els homes, la producció d'esperma pot interrompre's. Pel fet que aquests canvis poden ser definitius, es recomana als homes congelar i emmagatzemar la seva esperma abans de la quimioteràpia sempre que es disposi de temps per fer-ho. En nens que han rebut tractament antileucèmic, s'ha comprovat un grau de fertilitat normal quan assoleixen l'edat adulta. Tot i així, alguns d'aquests nens poden ser incapaços de tenir descendència segons el tipus de medicació emprat; les dosis administrades, i l'edat del pacient. Si bé es poden congelar òvuls fecundats per a la seva posterior utilització, la tècnica de congelació d'òvuls i de teixit ovàric no està prou desenvolupada per a oferir-la de forma generalitzada a les pacients que han de rebre quimioteràpia.

+ info

Pàgina web actualitzada 15/10/2019 17:59:25