Les hemopaties malignes i la dona

És evident que les hemopaties malignes afecten per igual homes i dones. No obstant això, alguns aspectes del seu tractament impacten de forma especial en les dones. Al nostre blog 'Imparables contra la leucèmia' pretenem analitzar amb detall alguns d'aquests aspectes específics de la dona i intentar resoldre els dubtes que es plantegen amb major freqüència. Si bé la nostra anàlisi se centra en les pacients amb hemopaties malignes, molts dels temes aquí tractats poden aplicar-se a pacients amb altres tipus de neoplàsies que siguin tractades amb quimioteràpia i/o radioteràpia.

Podeu trobar tota la informació detallada en diversos articles:

Pàgina web actualitzada 29/06/2020 11:25:43