Les teràpies biològiques

La teràpia biològica (a vegades anomenada immunoteràpia, bioteràpia o teràpia modificadora de la resposta biològica) és una nova família d'agents que poden utilitzar-se en el tractament contra el càncer. Les teràpies biològiques utilitzen el sistema immunològic del cos, ja sigui directa o indirectament, per combatre el càncer o per a disminuir els efectes secundaris que poden causar alguns tractaments del càncer. Els més emprats són els interferons, les interleucines, els factors estimulants (G-CSF, eritropoyetina) i els anticossos monoclonals.

Més informació:

Pàgina web actualitzada 29/06/2020 11:25:43