Leucèmia mieloide aguda i innovació en la tècnica de trasplantament de progenitors hematopoètics

Investigador principal: Prof. Jordi Sierra

La recerca

L’equip del Prof. Jordi Sierra treballa en les següents línies de recerca:

- Factors pronòstics clínics i biològics per caracteritzar millor la leucèmia mieloide aguda (LMA) des del punt de vista biològic amb tècniques diferents amb la finalitat de definir grups pronòstics per tractar-los d’una forma adaptada al seu risc.

- Estudiar l’impacte de la malaltia residual mínima després del tractament i el seu impacte en el pronòstic.

- Com fer accessible el trasplantament de progenitors hematopoètics a més malalts amb independència de la seva edat i de si té un familiar compatible o no.

Per què necessitem investigar?

Des de fa 25 anys el Prof. Sierra i el seu equip han dissenyat protocols de tractament amb quimioteràpia i trasplantament de progenitors hematopoètics o només quimioteràpia en funció dels factors pronòstics.

Fa dues dècades la supervivència global dels malalts fins als 60 anys era del 15% i ara aquesta oscil·la entre el 40 i 50%. No obstant cal seguir investigant per millorar aquest percentatge i disminuir la mortalitat dels majors de 60 anys, ja que per aquest grup s’ha avançat molt poc en els darrers anys. Molts no poden sotmetre’s a un trasplantament de medul·la òssia i/o recauen.

Cal seguir investigant en la millora del trasplantament enfocant-nos sobretot en la prevenció de complicacions infeccioses i en l’estudi de la malaltia de l’empelt contra el receptor, una complicació habitual que es dóna després del trasplantament en la qual el cos reconeix com a hostils els progenitors hematopoètics del donant.

L’impacte de la nostra feina

La recerca en els factors pronòstics de la malaltia permet oferir un tractament individualitzat al pacient. L’equip del Prof. Sierra realitza un estudi per a 20 hospitals espanyols i internacionals: aquests envien mostres al grup de recerca perquè les estudiïn i gràcies a aquesta tasca poden determinar quin protocol de tractament aplicar segons el risc del pacient.

Gràcies a tècniques com la seqüenciació massiva (Next Generation Sequency) que utilitza el grup de recerca es poden estudiar moltes mutacions i translocacions genètiques a la vegada i per a molts malalts. Això permet més rapidesa d’execució i més baix cost.

Dossier informatiu de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

+ info

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web següent:

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Pàgina web actualitzada 20/01/2021 10:51:01